Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania
tel. 42 19 288
od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 - 8:00; w soboty, niedziele i święta całodobowo
Telefon Zaufania to anonimowa telefoniczna pomoc psychologiczna.


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY
Łódź, Al. Ks. Kard. S Wyszyńskiego 86
tel: 42 686 16 68
e-mail:
poradniadlamlodziezy@op.pl
www: www.pppdm.edu.lodz.pl
Problemy:
szkolne, rodzinne, wychowawcze


PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI "PROM"
Łódź, Ul. Jaracza 40
tel: 42 630 03 73
faks:
42 639 97 76
e-mail:
prom@prom.org.pl
www:
www.prom.org.pl
Problemy:
rodzinne, wychowawcze, choroba psychiczna, narkotyczne, alkoholowe


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Łódź,Ul. Wierzbowa 13
tel: 42 679 02 13
Rodzaj:
państwowa
Problemy: problemy rodzinne


FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM „DOMINIK”
Łódź, Ul. Zielona 13
tel.: 042 639 28 85
Rodzaj:
organizacja pozarządowa
Problemy: sekty, uzależnienia, problemy rodzinne, inne.


PRZYCHODNIA SEKSUOLOGII, PROBLEMÓW RODZINY
I PATOLOGII WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH 

Łódź, Ul. Sieradzka 11
 tel: 42 677 63 77
Rodzaj: organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, alkoholowe.


OŚRODEK TERAPII RODZIN 
Łódź, Ul. Gdańska 29
tel:  42 630 24 15
Rodzaj: organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, problemy rodzinne, alkoholowe, narkotyczne, inne.


MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Łódź, Ul. Niciarniana 41
tel:  42 676 16 61
faks: 676 18 88
e-mail: mopitu@hot.pl
Rodzaj: państwowa
Problemy:
uzależnienia, przemoc, Internet, narkotyczne, alkoholowe, inne. 


WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ODWYKOWA
Łódź, Ul. Pomorska 54
tel: 42 633 08 59
Rodzaj: państwowa
Problemy: alkoholowe