piątek, 2 marca 2018

Sztuki przyjemne i nieprzyjemne


5 marca rozpocznie się XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych
– jeden z najstarszych festiwali teatru zawodowego w kraju, który każdego roku otwiera kalendarz najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. Hasło tej edycji brzmi: „Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”. 
W programie znalazły się spektakle, dyskusje i wystawa. Teatr Powszechny w Łodzi zaprezentuje podczas festiwalu dwie prapremiery.


Teatr Powszechny
5 - 29 marca 2018
ul. Legionów 21
tel. 42-633-25-39