piątek, 2 marca 2018

Drzwi otwarte Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje 18 marca drzwi otwarte.
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Grze Wydziałowej, symulacji rozprawy sądowej, dowiedzą się też wszystkiego o rekrutacji na kierunki:
  • PRAWO,
  • ADMINISTRACJA,
  • EKONOMIA,
  • KRYMINOLOGIA.
Informacja na FB
Informacje na stronie UWr