czwartek, 4 stycznia 2018

XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w 2018 rokuŁódzkie nagradza najzdolniejszych! 2 stycznia 2018 roku ruszyła XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest m.in. w kategorii „uczeń”, a beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium 
w kategorii „uczeń” są:
1)    wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym;
2)    wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe;
3)    aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty, udział
w wymianie międzynarodowej itp.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.


Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego
Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy
lub wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów. 
Dyrektor danej szkoły może złożyć max. 3 wnioski uczniów.


Wnioski wypełnione komputerowo należy składać do pedagoga szkolnego
w dniach
2 – 24 stycznia 2018 r. (do godz. 14:00).

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
przez Szkolną Komisję Stypendialną. 
 


Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszam na stronę internetową www.lodzkie.pl, gdzie znajduje się regulamin konkursu wraz z wnioskiem.