piątek, 15 grudnia 2017W dniach 18 - 22 grudnia br. pedagog będzie nieobecna.

Kawafis i Libera w Teatrze Powszechnym

Szóste spotkanie z cyklu "Sezon w pięknie" poświęcone będzie poezji Konstantina Kawafisa.
Jego wiersze przeczytają aktorzy Teatru Powszechnego - Zofia Plewińska i Arkadiusz Wójcik. Gościem specjalnym będzie tłumacz Antoni Libera. 

Kawafis to największy poeta grecki XX wieku, autor zafascynowany literaturą klasyczną, której tradycje potrafił połączyć z nowoczesną poezją symbolizmu i modernizmu. Stworzył swój własny, niepowtarzalny styl, który wpłynął na wielu poetów, m.in. T. S. Eliota, W. H. Audena,
Cz. Miłosza czy Z. Herberta. W przypadku tego ostatniego można nawet mówić o inspiracjach bezpośrednich, dotyczących konkretnych wierszy.


Kawafis to także zadanie dla tłumaczy. Pozorna prostota języka wymaga od nich precyzji
i subtelności. W każdym z języków europejskich znaleźć można kilka różnych wersji jego najbardziej znanych utworów.

Wiersze Kawafisa przeczytają aktorzy Teatru Powszechnego – Zofia Plewińska i Arkadiusz Wójcik,  
a także Antoni Libera, który swoją lekturę wzbogaci autokomentarzem tłumacza. 


Niedziela, 17 grudnia o 13.00 w Teatrze Powszechnym, wstęp wolny.


Tkany las Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz, jedna z najważniejszych współczesnych artystek, znana jest głównie ze swoich rzeźbiarskich obiektów nawiązujących do zwielokrotnionych odindywidualizowanych ludzkich sylwetek czy z wielkich jaj-kokonów w londyńskim Tate Modern – ponurych
i niepokojących. Dlatego wystawa jej prac w Centralnym Muzeum Włókiennictwa może zaskoczyć przyjemną energią. 

To wczesne prace tej artystki, powstałe w latach 60. i 70., inspirowane formami organicznymi.
Na wystawie zgromadzono malowaną tkaninę, gobeliny: od płaskich po reliefowe z pęknięciami
i prześwitami oraz abakany, czyli duże tkane formy przestrzenne, pokazując drogę, jaką w tym czasie przebyła twórczość Abakanowicz.

Prace pokazywane na łódzkiej wystawie są zaskakująco przyjazne. Abakany wcale nie budzą niepokoju, jak zwykło się uważać. Autorka stosowała kolory natury: wszelkie odcienie brązu, czerni, beżu, czasem czerwienie czy żółcie, a niektóre przestrzenne formy przypominają puste pnie starych drzew, w których można się ukryć przed światem – dlatego na ekspozycję wchodzi się jak do pierwotnego lasu w porze jesiennej. Przyjemne wrażenie dopełnia dyskretne, ciepłe oświetlenie.

Na wystawie jest 21 dzieł, w tym 12 z kolekcji CMWŁ (w sumie znajduje się w niej 13 prac Abakanowicz). Jak mówi kuratorka ekspozycji Marta Kowalewska – Krystyna Kondratiuk, twórczyni muzeum i jego pierwsza dyrektorka, od razu poznała się na talencie Magdaleny Abakanowicz i na bieżąco kupowała jej wczesne gobeliny.

„Metamorfizm I” – wystawa prac Magdaleny Abakanowicz.  
Centralne Muzeum Włókiennictwa; czynna do 1 IV 2018 r. 
Kuratorka: Marta Kowalewska.

 
Centralne Muzeum Włókiennictwa ul. Piotrkowska 282

tel. 42 683 26 84
czynne: wtorek-środa 9-17, czwartek 12-19, piątek-sobota 12-19, niedziela 9-17
w poniedziałek nieczynne

bilety: 10 i 6 zł; na wszystkie wystawy: 12 i 8 zł
w czwartki na wystawy stałe wstęp bezpłatny
 

czwartek, 14 grudnia 2017

Najlepsze zdjęcia polskich fotoreporterów

Po raz kolejny w Łódzkim Domu Kultury zobaczymy zdjęcia laureatów corocznej edycji konkursu. Nagrodzone zdjęcia w swej różnorodności ukazują całe spektrum współczesnego świata – od jego dramatyzmu, niebezpieczeństwa i silnych emocji, poprzez jego – nieznane często – piękno,
po kameralne, intymne nierzadko portrety, obrazujące małą grupę społeczną i indywidualnego człowieka.

Nagrodzone zdjęcia prezentowane są w sześciu kategoriach konkursowych: Wydarzenia, Życie codzienne, Kultura i sztuka, Natura, Portrety, Sport. Przypominają, co było ważne w Polsce
i na świecie w ubiegłym roku. Przywołują na nowo emocje związane z takimi wydarzeniami jak m.in. Światowe Dni Młodzieży czy Euro 2016, ale przede wszystkim pokazują ludzi w ich codzienności, która może być bardzo odmienna w zależności od części świata.

15-16 grudnia, w ramach wystawy, odbędą również się warsztaty fotograficzne „Powrót do źródeł”, które poprowadzi Waldemar Kompała, juror tegorocznej edycji BZ WBK Press Foto. Podczas warsztatów odbędzie się konkurs na najlepsze zdjęcie. Nagroda główna to aparat Instax mini 70
z filmem. Przewidziane są również nagrody dodatkowe.

Aparat Instax mini 70 to również nagroda dla autora najlepszej recenzji wybranego zdjęcia
lub fotoreportażu prezentowanego podczas wystawy. Szczegóły konkursu będą dostępne w Galerii
na jednej z plansz konkursowych.

Organizatorem i mecenasem konkursu jest Bank Zachodni WBK, partnerem technologicznym Fujifilm, a patronami medialnymi: dziennik Rzeczpospolita, TVP Kultura, Polskie Radio PR 1
oraz Interia.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Nieobecność pedagogaW dniach 12.12.2017 i 18-22.12.2017
pedagog szkolna będzie nieobecna.

 

ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani. Władza nie miała skrupułów, by strzelać do stawiających opór. Symbolem zbrodni stanu wojennego stała się masakra w Kopalni „Wujek”.

Brutalne działania reżimu spotkały się ze sprzeciwem wolnego świata. Zapalenie świec w oknach wielu domów na całym świecie stało się znakiem pamięci o walczących o wolność i godność Polakach. Do tego symbolicznego gestu solidarności wezwali wówczas papież Jan Paweł II
i prezydent USA Ronald Reagan,a płomień wolności rozbłysnął w Watykanie i w Białym Domu.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sam sposób: zapalmy światła wolności w oknach naszych domów w środowy wieczór, 13 grudnia, o godz. 19:30 – w tym samym dniu, w którym 36 lat temu komunistyczna dyktatura usiłowała odebrać Polakom nadzieję.

Źródło: http://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/13-grudnia-pamietamy-r6041

piątek, 8 grudnia 2017

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń


Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
 • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
 • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę
  o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

 DO POBRANIA:

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-fundacji-fabryki-marzen/

Stypendia sportowe Fundacji Mariusza Wlazłego


Program stypendialny został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w wieku od 10 do 17 lat, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła 3,7 i więcej;
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki;
 • sport jest dla nich pasją i powołaniem;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
Spośród chętnych ubiegających się o przyznanie stypendium, Fundacja zamierza wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym.
Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy. Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Fundacji.
Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.

DO POBRANIA:

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-dla-mlodziezy-fundacji-mariusza-wlazlego/

Stypendia w Akademeia High School

 • Całościowe bądź częściowe finansowanie nauki w naszej szkole;
 • Pomoc w procesie aplikowania na studia zagraniczne;
 • Pomoc w finansowaniu kształcenia i utrzymania się na studiach za granicą (uzależnioną od wyników osiągniętych w czasie nauki w szkole);
UDZIAŁ W LETNIM KURSIE DEBATE CHAMBER W LONDYNIE
Debate Chamber posiada bogatą ofertę kursów przedmiotowych dotyczących dziedzin takich jak: sztuka, nauki humanistyczne, nauki przyrodniczne, matematyka, prawo, medycyna.  Zajęcia mają formułę warsztatów, odbywają się w wakacje w University of London.
Dowiedz się więcej: www.debatechamber.com

UDZIAŁ W AKADEMEIA SUMMER SCHOOL
Akademeia Summer School to tygodniowy kurs, który odbędzie sie w naszej szkole w lipcu 2018. Zajęcia będą miały zróżnicowany charakter, w zależności od umiejętności i zainteresowań uczestników. Zajęcia w postaci bloków tematycznych, zogniskowanych wokół danego projektu bądź zagadnienia będą prowadzone przez naszych nauczycieli, specjalistów w swoich dziedzinach, pasjonatów, którzy w ciekawy i inspirujący sposób potrafią uczyć i przekazywać wiedzę.

ETAP 1
Wypełnij formularz: opowiedz nam o sobie, swoich zainteresowaniach i osiągnięciach. Załącz skan lub zdjęcie swojego świadectwa z 2016/2017.

ETAP 2
Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję. Do drugiego etapu przejdzie 20 osób, które wezmą udział w Weekendzie Diagnostycznym. 

Harmonogram:
-  do 05.01.2018 do godz. 23:59 – przyjmowanie zgłoszeń (etap 1)
-  05.02.2018 – poinformowanie uczestników o decyzji Komisjii oraz publikacja listy osób 
   zakwalifikowanych do etapu 2
-  17.02 – 18.02.2018 – Weekend Diagnostyczny (etap 2)
-  05.03.2018 – opublikowanie wyników konkursu

PRZECZYTAJ REGULAMIN


Źródło:  http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

Akademia Polskiego FilmuKolejne spotkanie w ramach Akademii Polskiego Filmu. Trwa IV semestr cyklu. Wyświetlone zostaną
„Psy” Władysława Pasikowskiego loraz „Dług” Krzysztofa Krauze. Wykład wygłosi Bartosz Filip, filmoznawca związany na co dzień z Uniwersytetem Gdańskim. 

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, a nawet w Tybindze. Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.

Muzeum Kinematografii
11.12.2017, godz. 17:00 
Bilety:15 zł, karnet 100/120 zł
pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674 09 57

czwartek, 7 grudnia 2017

Pągowski w ASP


Akademia Sztuk Pięknych zaprasza na wystawę plakatów filmowych Andrzeja Pągowskiego pochodzących ze zbiorów Muzeum Kinematografii
w Łodzi. pt. “Pągowski w Kobro”.

Wernisaż odbędzie się 8 XII o godz. 13.

Galeria Kobro ASP
08 - 31.12.2017
Akademia Sztuk Pięknych
Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
czynna: poniedziałek - piątek 10.30-14.00

Łódzkim tropem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Kim był wampir z Bałut, kto porównał rzeźby na pałacu Poznańskich do strachów na wróble, gdzie w Łodzi można spotkać nocą nagą piękność wędrującą po dachu? – na te i inne pytania o literackiej proweniencji odpowiadają Katarzyna Badowska i Karolina Kołodziej w książce „Przewodnik literacki po Łodzi”. 
 
Prawie 400 stron tekstu, 18 literackich tras, blisko 100 wykorzystanych utworów, ale ani jednej mapy – to pierwszy tego typu przewodnik po mieście. Autorki, literaturoznawczynie z Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego przekonują czytelników, że i w postindustrialnej Łodzi da się uprawiać „lit-tourism”, czyli turystykę literacką z wybranymi dziełami w ręku. Od lat po Paryżu wędruje się śladami bohaterów Balzaka, w Dublinie tropi motywy z Joyce’a, Londyn poznaje szlakami Dickensa, a Pragę cytatami z Kafki, dlaczego by nie oglądać Łodzi przez pryzmat literatury?
 
 

piątek, 1 grudnia 2017

Wielka Łódź, wielkie ambicje

Prób „poprawienia” Łodzi było kilka, pierwszą podjęto podczas Wielkiej Wojny. W II RP chcieli wykazać się też politycy – czasem efekty były opłakane. Opowie o tym wystawa „Wokół Wielkiej Łodzi” w Muzeum Miasta Łodzi (pod patronatem "Kalejdoskopu"). Otwarcie 6 XII o godz. 18.

https://www.muzeum-lodz.pl/images/stories/Articles/Muzeum/wiadomosci/2017/wwl_462x300.jpg

Muzeum Miasta Łodzi
06.12.2017 godz 18:00 - 01.04.2018
Łódź, ul. Ogrodowa 15
tel. 42 254 90 00
Czynne:
wt., śr., czw. 10-16, pt., sob., nd. 12-18
w środę wstęp wolny
bilety na wystawy czasowe: 7 zł i 5 zł
bilety łączne (do muzeum i galerii): 12 zł i 8 zł

Fotoplastikon

Od 6 grudnia można ponownie oglądać oraz korzystać z fotoplastikonu należącego do zbiorów Muzeum Kinematografii. Zabytkowe urządzenie zostało wykorzystane w filmie Juliusza Machulskiego „Vabank”. 

W odrestaurowanym fotoplastikonie w tym samym czasie jednocześnie 25 osób zasiądzie przy numerowanych stanowiskach i, nie przesiadając się, oglądać przez okulary przesuwające się obrazki w trójwymiarze. Po obejrzeniu kompletu 25 zdjęć usłyszymy dzwonek.

 
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1
tel. 42 674 09 57

Abakanowicz - rewolucja w sztuce

Muzeum Włókiennictwa przygotowuje wystawę upamiętniającą dokonania Magdaleny Abakanowicz, jednej z najważniejszych artystek XX w. Koncentruje się ona na ukazaniu tych zagadnień twórczości, które najwyraźniej pokazywały rewolucyjne zmiany w języku sztuki wprowadzone przez artystkę. Otwarcie odbyło się 30 XI.

Wystawa prezentuje nie tylko prace znajdujące się w posiadaniu CMWŁ, ale też wypożyczone z innych instytucji. Absolutną rewelacją wystawy są dzieła prezentowane dzięki uprzejmości szwajcarskiej Fundacji Toms&Pauli, przechowującej dokumenty i dzieła sztuki związane z historią Biennale w Lozannie, imprezy kluczowej dla rozwoju nowoczesnej tkaniny artystycznej na świecie. Prace z Fundacji, wcześniej w Polsce niepokazywane, zostaną zaprezentowane w drugiej odsłonie wystawy, Metamorfizm II, na przełomie maja i czerwca 2018 roku. Taka forma ekspozycji powoli pełniej zapoznać  się z drogą twórczą artystki, bowiem pierwszy etap pokaże kierunki rozwoju myśli artystycznej i drogę dochodzenia do rewolucyjnych rozwiązań formalnych, kolejny zaś, wzbogacony o eksponaty lozańskie, ukaże pełnię dokonań i dojrzałość osiągnięć Abakanowicz.


Centralne Muzeum Włókiennictwa
 • 30.11.2017 - 29.04.2018
 • ul. Piotrkowska 282
  tel. 42 683 26 84
  czynne: wtorek-środa 9-17, czwartek 12-19, piątek-sobota 12-19, niedziela 9-17
  w poniedziałek nieczynne
  bilety: 10 i 6 zł, na wszystkie wystawy: 12 i 8 zł
  w czwartki na wystawy stałe wstęp bezpłatny