środa, 14 czerwca 2017

Spotkanie z Mają Komorowską

Spotkanie z Mają Komorowską odbędzie się 19 czerwca w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki o godz. 17.00.
 
Mistrzyni Teatru Polskiego, aktorka m.in Jerzego Grotowskiego/Andrzeja Wajdy/ Krzysztofa Zanussiego/Krystiana Lupy, profesor sztuk teatralnych, laureatka licznych prestiżowych nagród, twórczyni ikonicznych ról filmowych i scenicznych ujawni tajemnice twórczości w rozmowie z Tomaszem Rodowiczem, dyrektorem Teatru Chorea.

Spotkanie jest punktem programu akcji Dotknij Teatru na Bis organizowanej przez Poleski Ośrodek Sztuki w terminie 05 - 24 czerwca. Szczegóły na stronie www.dotknijteatru.pl
 

piątek, 9 czerwca 2017

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci prowadzi rekrutację do programu merytorycznego wsparcia uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych.

 Jakie są nasze oczekiwania?

W przypadku uzdolnień naukowych najważniejszym etapem rekrutacji jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu
o pytania zamieszczone na stronie. Należy ją przesłać
w formacie PDF za pośrednictwem strony.
Dodatkowo trzeba przesłać swoje prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie). Warto też dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.
Komplet dokumentów należy przesłaćy do połowy lipca.
Muzycy, plastycy i tancerze proszeni są o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Programie mają możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach (warsztatach, obozach, seminariach, stażach badawczych) przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. 

Program jest adresowany do uczniów pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
 
Wnioski o pomoc Funduszu można składać on-line do końca czerwca 2017 r.

Więcej informacji. Link do strony www Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Źródło: KO  i  fundusz.org.