czwartek, 23 lutego 2017

III edycja programu stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn

8 marca 2017 roku startuje III edycja Programu stypendialnego „Nowoczesne technologie dla dziewczyn”.

O programie
 
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.
Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.
Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.
Do udziału w programie organizatorzy zapraszają maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” organizatorzy rozdysponują dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2017/18.

REGULAMIN PROGRAMU

REKRUTACJA
1. W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
– maturzystki 2017, które podejmą studia w roku akademickim 2017/2018 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.
Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.
2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim (do pobrania poniżej).
3. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
4. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
5. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
6. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:
I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:
– od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
– do 14 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
– do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich
II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).
7. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
8. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2017.
9. Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

DOKUMENTY
10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:
a). MATURZYSTKI 2017
– Świadectwo maturalne
– Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)
W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 30 czerwca 2017 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 14 sierpnia 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
b). STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich
– Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 12 września 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.
c). STUDENTKI
– Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.
Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.
d). Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM
12. Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:
I transza – do 30 listopada 2017,
II transza – do 31 marca 2018.
13. Każda stypendystka będzie miała możliwość współpracy z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn” (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2017).

STAŻE
14. Wybrane stypendystki będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROGRAM ALUMNI
15. Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

KONTYNUACJA
16. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akad. 2017/18. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.
ZMIANY
17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl

Kontakt
Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
girlsgostem@perspektywy.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/iii-edycja-programu-stypendialnego-nowe-technologie-dla-dziewczyn/

Drzwi otwarte Instytutu Psychologii UWr


Drzwi otwarte Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się 4 marca br.
w siedzibie Instytutu przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.
W harmonogramie wydarzenia m.in. otwarty wykład dr hab. prof. UWr Piotra Sorokowskiego, na którym uczestnicy zastanowią się, czy "Czy istnieje obiektywne piękno?" oraz wykład dr Małgorzaty Włodarczyk, gdzie porozmawiają o zaburzeniach odżywania z perspektywy psychologa klinicznego.

Oprócz wykładów przygotowano też szeroki wybór warsztatów, w których będzie można wziąć udział po uprzednim zapisaniu się na nie poprzez specjalny formularz.

Dla każdego gościa Drzwi otwartych przewidziany jest mały upominek w postaci broszur zawierających niezbędne informacje o studiowaniu psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz gadżetów przydatnych przyszłemu studentowi.
 
Strona www: http://uni.wroc.pl
 
 

środa, 22 lutego 2017

Opowieść o „Ince”

1 marca 2017 godz. 17:00 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonego od 2011 roku Muzeum Kinematografii wraz z łódzkim oddziałem IPN zaprasza na specjalny pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Jacka Frankowskiego „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”.
Przed projekcją wykład wygłosi Paweł Kowalski. 
Wstęp wolny

Dokument poświęcony Danucie Siedzikównie - żołnierzowi V Wileńskiej Brygady AK, sanitariuszce zamordowanej przez władze komunistyczne - zawiera wypowiedzi członków rodziny „Inki”, byłych żołnierzy AK-WiN i historyków. Powstał na zlecenie Lasów Państwowych (ojciec „Inki” był leśnikiem).
 
Miejsce wydarzenia:
Kinematograf
pl. Zwycięstwa 1
42 674 09 57

Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/opowiesc-o-ince.aspx

wtorek, 21 lutego 2017

Hollyłódzki wieczór oscarowy w NCKF

26 lutego 2017 od godz. 21:00 oscarową dyskusję w gwiazdorskiej oprawie Planetarium EC1 i przedpremierowy pokaz nominowanego filmu „Mężczyzna zwany Ove” umilą oczekiwanie na werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na wyjątkowy wieczór filmowy przed rozpoczęciem transmisji z oscarowej gali w Los Angeles. W najbliższym gwiazdom Planetarium EC1 odbędzie się debata o nominacjach, przewidywaniach i faworytach, którą poprowadzi dziennikarka Radia Łódź Agata Gwizdała. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, w jaki sposób Amerykańska Akademia Filmowa wybiera filmy, jak wygląda gala od kulis oraz co w tegorocznych nominacjach najbardziej zachwyciło i rozczarowało gości. Swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami podzielą się: Rafał Syska – filmoznawca, dyrektor NCKF, autor publikacji o kinie amerykańskim, Piotr Dzięcioł – producent ze studia Opus Film, nagrodzony Oscarem za „Idę” oraz Urszula Śniegowska – dyrektorka programowa American Film Festival we Wrocławiu. Debata będzie też transmitowana na żywo na antenie Radia Łódź.

Po zakończeniu dyskusji NCKF zaprosi kinomanów na oscarową projekcję. Sześć miesięcy przed oficjalną polską premierą kinową będzie można zobaczyć najnowszy film Hannesa Holma „Mężczyzna zwany Ove”, nominowany do Oscara w dwóch kategoriach. Skandynawska tragikomedia powalczy o tytuł najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz zmierzy się m.in. z hollywoodzkimi blockbusterami „Suicide Squad" i „Star Trek. W nieznane" w walce o Oscara za najlepszą charakteryzację. 
 
Wstęp na projekcję jest płatny, bilet: 10 zł.

Program wieczoru:
 •  godz. 21:00 - Debata
 • godz. 22:00 - projekcja filmu „Mężczyzna zwany Ove” reż. Hannes Holm
 
Miejsce wydarzenia:
Targowa 1/3
Planetarium
 

poniedziałek, 20 lutego 2017

Drzwi Otwarte w UEP


Drzwi otwarte pod hasłem „Twój dzień na UEP” odbędą się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu odbędzie się 12 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w nowym budynku Uczelni - Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP (ul. Towarowa 55).

Dowiedz się:
 • Jakie kierunki i specjalności znajdziesz w ofercie Uczelni?
 • Jak wygląda proces rekrutacji?
 • Jakich języków obcych możesz nauczyć się na UEP?
 • Gdzie pojechać na Erasmusa?
 • Czy masz szansę na stypendium?
Poczuj atmosferę studiowania na UEP w specjalnych strefach: Kandydata, Studenta, Młodego Naukowca, Absolwenta oraz Sportu!piątek, 17 lutego 2017

Zmiana godzin pracy pedagoga


W najbliższy poniedziałek (20.02), środę (22.02) i czwartek (23.02) 
zapraszam w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 13:00 - 15:00.


czwartek, 16 lutego 2017

Historia miasta niepokornego

 
Wykład prof. Krzysztofa Lesiakowskiego „Strajki w Łodzi 1945-1971”, czyli historia miasta niepokornego odbędzie się w Muzeum Fabryki 23 lutego (czwartek) o godz. 17.00.

Mimo wszechobecnego w państwach komunistycznych strachu łódzcy robotnicy wielokrotnie podejmowali walkę o poprawę swojego losu. W czasie wykładu poznają Państwo historię wystąpień robotniczych w latach 1945-1971.

Prof. Krzysztof Lesiakowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w powojennej historii Polski. Jest również autorem szeregu publikacji poświęconych zagadnieniu wystąpień robotniczych w Łodzi w czasach komunistycznych, w tym monografii Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976 (Łódź 2008). 

Wstęp bezpłatny
 
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Fabryki - Manufaktura
Łódź, ul. Drewnowska 58
 

środa, 15 lutego 2017

Dyskusja o książce „Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"

Wszystkich wielbicieli talentu Agnieszki Osieckiej zapraszamy na dyskusję o książce
„Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze".

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 21 lutego 2017 roku o g. 17:00 
w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych
 (ul. Gdańska 100/102, budynek B).

Spotkaniu towarzyszyć będą piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory.

Źródło: http://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/aktualnosci-dkk.html
Fotografia okładki: http://www.matras.pl/listy-na-wyczerpanym-papierze-cd,p,143048

wtorek, 14 lutego 2017

„Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl dwunastu otwartych, bezpłatnych wykładów „Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”, skierowanych do nauczycieli geografii, uczniów planujących zdawanie egzaminu maturalnego z geografii oraz innych osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy geograficznej. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z zakresu nauk geograficznych.

Źródło: http://kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=6225

poniedziałek, 13 lutego 2017

Zmiana godzin pracy pedagoga szkolnego


W środę 15 lutego zapraszam w godz. 12-16, w czwartek 16 lutego w godz. 8-12.

Dzień otwarty dla dziewczyn w PW

 
 
Politechnika Warszawska zaprasza wszystkie dziewczyny na dzień otwarty,
który odbędzie się 30 marca 2017 roku w siedzibie uczelni przy Placu Politechniki 1. 

Zagadnienia kobiece, jak moda, kosmetyki, czy zdrowie przedstawione zostaną od strony naukowej. Wszystko, co dotyczy kobiet, kobieca codzienność, kobiece sprawy, ma również swój naukowy aspekt, co zademonstrowane zostanie podczas najbliższej edycji Dziewczyny na Politechniki. Projekt ma na celu podkreślić znaczenie nauki, a tym samym zachęcić dziewczęta do studiowania na uczelni technicznej.  Nauka jest Kobietą, nie tylko dlatego, że rzeczownik nauka jest rodzaju żeńskiego, ale dlatego, że podobnie jak kobieta, nauka jest nieprzewidywalna i fascynująca zarazem. 
 

Dni otwarte w Akademii Muzycznej w ŁodziAkademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje
31 marca i 1 kwietnia Dni otwarte.
 
 
 
 
 
W programie:
 • bezpłatne konsultacje z pedagogami,
 • spotkania z Dziekanami,
 • otwarte lekcje i wykłady (zgodnie z programem Dni Otwartych),
 • koncert.
Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszych zapisów.
Szczegółowy program Dni Otwartych podamy na początku marca. 


Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094364-Dni-otwarte-w-Akademii-Muzycznej-w-Lodzi.htm

Dzień otwarty tylko dla dziewczyn w PŁ


Politechnika Łódzka zaprasza na dziesiąty, jubileuszowy Dzień otwarty tylko dla dziewczyn, który odbędzie się 30 marca 2017 roku w siedzibie uczelni przy al. Politechniki 3a w Łodzi.
W Sali Widowiskowej PŁ (al. Politechniki 3a) zaplanowano w tym dniu spotkanie z gościem specjalnym wydarzenia, absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ - prezydent Łodzi Hanną Zdanowską oraz władzami uczelni, przedstawicielkami nauki i biznesu oraz studentkami. Dr inż. Dorota Bociąga, adiunkt z Wydziału Mechanicznego PŁ wyjaśni podczas prezentacji: "Co, jak i dlaczego tak dużo może Kobieta w karierze naukowej?".

 Podczas okolicznościowego wydarzenia obędą się także: pokazy filmów, tańca nowoczesnego w wykonaniu studentek PŁ oraz prezentacje. Studenckie Radio Żak poprowadzi na żywo specjalną audycję z udziałem uczestniczek spotkania. Na koniec przewidziano poczęstunek i możliwość indywidulanych rozmów.
Jak co roku na wydziałach PŁ będą czekać na uczestniczki DNP nasi wykładowcy i studenci z ciekawymi warsztatami i wykładami dedykowanymi młodym kobietom. Studenckie Radio Żak czeka z warsztatami "Dziewczyny na antenę". Fizycy z Wydziału FTIMS PŁ zapraszają na "Warsztaty z prądem" do super nowoczesnych laboratoriów. Będzie to okazja do samodzielnych badań i doświadczeń, pod okiem naszych naukowców. Na warsztaty Design Thinkig: "Kobieca strona mocy - zaprojektuj swoją naukową przyszłość" zaprasza Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Zapraszamy dziewczyny także na specjalistyczne wykłady: "Idealny biustonosz: krawcowa czy modelowanie komputerowe", "Biochemia miłości", "Mikroprzyjaciele na których zawsze możesz polegać. Probiotyki - korzystne bakterie" czy "Facebook i wszystko jasne".


Wszystkie warsztaty i wykłady odbędą się na wydziałach w godzinach od 9.00 do 11.30. Zapisy prowadzone będą u organizatorów na wydziałach, wkrótce ogłosimy termin ich rozpoczęcia. Spotkanie uczestniczek dnia otwartego w Sali widowiskowej PŁ zostało zaplanowane tradycyjnie na godz. 12.00.
Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej w prowadzenie akcji, od 10 lat udział kobiet w ogólnej liczbie studentów na PŁ stale rośnie i obecnie wynosi prawie 40 proc.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094288-Dzien-otwarty-tylko-dla-dziewczyn-w-PL.htm 

Dzień otwarty w WAT

Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 25 marca 2017 roku w Klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25A w Warszawie.

W programie:
 • zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów
 • wykłady i warsztaty
W czasie dnia otwartego będzie można zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni i porozmawiać z nauczycielami oraz studentami o kierunkach.

Będą rozdawane także informatory i inne materiały o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094285-Dzien-otwarty-w-WAT.htm

ASP w Łodzi zaprasza na Dni otwarte


Dni otwarte w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbędą się w dniach 10-11 marca 2017 roku w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 oraz przy Franciszkańskiej 76/78.

Podczas Dni Otwartych :
 • skorzystasz z korekty swoich prac,
 • zdobędziesz informacje na temat rekrutacji,
 • zwiedzisz budynek
 • obejrzysz prace studentów czterech wydziałów Akademii obrazy, rzeźby, tkaniny, animacje, projekty użytkowe, na wystawach w Galeriach ASP.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094363-ASP-w-Lodzi-zaprasza-na-Dni-otwarte.htm

Dzień otwarty w WSOSP

 

Dzień otwarty w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się 1 marca 2017 roku w godzinach 9:00-14:00.
PROGRAM: 

I Wydział Lotnictwa:
1. Symulator Kontroli Lotniska;
2. Symulatory lotów:
- symulator FNPT-II, M-28 "BRYZA", PIPER SENECA V, CESSNA 172RG,
- symulator SW-4/S-300 "PUSZCZYK",
- symulatory Lotu TS 11 "ISKRA", PZL 130 "ORLIK",
3. Stoisko Naukowego Koła Młodych Konstruktorów - prezentacja statków bezzałogowych;
4. Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych;
5. Laboratorium Silników Lotniczych;
6. Laboratorium Rozwiązań Konstrukcyjnych i Wyposażenia Statków Powietrznych;
7. Laboratorium Materiałów Lotniczych;
8. Laboratorium Grafiki Inżynierskiej;
9. Zakład Wychowania Fizycznego;
- sale gimnastyczne,
- Laboratorium Diagnostyki Wysiłkowej,
- siłownia,
- Lotniczo-Gimnastyczne Przyrządy Specjalne
10. Korytarz przy Auli:
- stoisko promocyjne WSOSP,
- stoisko Wydziału Lotnictwa,
- stoisko Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki,
- stoisko Biura Karier i Jakości,
- stoisko Samorządu Studenckiego,

II Aula - godz. 12:00
(w spotkaniu biorą tylko te grupy, które będą aktualnie oprowadzane po obiektach WSOSP)
- prezentacja oferty WSOSP,
- spotkanie z gościem specjalnym,
- konkurs,
11. Symulator Diagnostyczny Samolotu M-28 "BRYZA";
12. Laboratorium Aerodynamiki i Mechaniki Płynów;
13. Symulator spadochronowy i urządzenie treningowe do nauki katapultowania;
14. Sala Instruktażowo-Szkoleniowa do Systemu Szkolno-Treningowego Do Broni Strzeleckiej "Śnieżnik - 1".

III Hangar - prezentacja sprzętu lotniczego Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego.

Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4094367-Dzien-otwarty-w-WSOSP.htm

czwartek, 9 lutego 2017

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Zwyciężyć w Konkursie można jedynie wtedy, gdy przedstawi się samodzielne matematyczne dokonanie. Nic dziwnego, że jego laureaci są potem (po ćwierćwieczu to już wiadomo na pewno) wybitnymi matematykami. Termin nadsyłania prac w tej edycji konkursu to 1 kwietnia 2017 roku.

Pracę można nadesłać drogą elektroniczną albo w wersji papierowej (Instytut Matematyki UW, Redakcja Delty, ul. Banacha 2, pokój 4020, 02-097 Warszawa). W obu przypadkach konieczne jest dołączenie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i redakcję Delty Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki jest dla młodych ludzi: ciekawych i zainteresowanych, doznających zachwytu lub zadziwienia, gotowych poświęcić czas i myśli na zbliżenie się do obiektu owego zachwytu, zadziwienia czy ciekawości. Wbrew pozorom, w matematyce jest mnóstwo miejsca na oryginalne obserwacje, nowe pytania czy nowe odkrycia – niekoniecznie na miarę Wielkiego Twierdzenia Fermata, ale wystarczające, by dostarczyć autorowi intelektualnej satysfakcji.

Od pierwszej edycji Konkursu w 1978 roku doznało jej paruset młodych ludzi, z których znacząca część została przy matematyce także w życiu zawodowym. Praca nadesłana na Konkurs bywała dla większości uczestników pierwszą próbą zmierzenia się z pracą badawczą, pierwszą próbą zapisania jej efektów. Niekiedy były to próby bardzo udane; bywało, że finaliści Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki trafiali do Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS), odnosząc w nim niemałe sukcesy, włącznie z I nagrodami dla Michała Marcinkowskiego w 2006 roku za pracę o geometrycznych przekształceniach wiążących proste Eulera i Nagela (złoty medal w KUPzM w 2005) oraz dla Magdy Bojarskiej w 2008 roku za pracę o cyklach Hamiltona w uogólnionych grafach Halina (srebrny medal w KUPzM w 2007 roku).

Spośród nadesłanych do redakcji Delty prac wybierane są najlepsze, uznane za warte prezentacji w finale, gdzie są oceniane przez jury złożone z zawodowych matematyków, najczęściej zajmujących się także popularyzacją matematyki. Jury może przyznać medale złote, srebrne i brązowe; wiążą się z nimi nagrody pieniężne. Sześciokrotnie jury miało satysfakcję przyznania dwóch medali złotych (1979, 1997, 2003, 2012, 2014, 2016), choć zdarzało się, że złotego medalu nie przyznawano wcale (także sześciokrotnie).

W 38 dotychczasowych edycjach Konkursu przewijała się bardzo różnorodna tematyka, zahaczająca o niemal wszystkie dziedziny matematyki: geometrię, algebrę, analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa, teorię grafów, logikę, teorię mnogości i jeszcze kilka innych. Nie narzuca tu żadnych ograniczeń ani regulamin, ani jury, albowiem na każdy temat można napisać ciekawą pracę. Temat może być efektem sugestii nauczyciela matematyki, można też takie sugestie odczytać w licznych artykułach Delty, można wreszcie wybrać temat wynikający z własnych zainteresowań. Warto spróbować!

Instytut Matematyki UW, Redakcja Delty
ul. Banacha 2, pokój 4020
02-097 Warszawa
tel. 22 55 44 402
delta@mimuw.edu.pl
http://www.deltami.edu.pl/

Informacje pochodzą ze strony: www.deltami.edu.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-uczniowskich-prac-z-matematyki/

Europejski Konkurs Kosmiczny – Odysseus II

Uczniowie i studenci mogą wziąć udział w Europejskim Konkursie Kosmicznym – Odysseus II. Konkursowe zadanie polega na przygotowaniu projektu dotyczącego przestrzeni kosmicznej. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

Wśród nagród jest m.in. wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej i staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II” ma inspirować i angażować młodych ludzi z całej Europy w badania kosmiczne. Zgłoszone do konkursu projekty powinny skupić się na europejskich projektach kosmicznych i na korzyściach płynących z eksploracji kosmosu.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie w wieku 7-13 lat mogą rywalizować w kategorii Skywalkers, a ci między 14. a 18. rokiem życia – w kategorii Pioneers. Kategoria Explorers przeznaczona jest dla studentów w wieku 17-22 lata.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia przez Internet pracy związanej z jedną z szeroko zdefiniowanych kategorii tematycznych. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów z dziedzin konkursowych. Oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność. Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżami na finał i półfinał są pokrywane przez organizatorów.

UK Space Agency
Polaris House North Star Avenue
Swindon Wiltshire SN2 1SZ
Tel. 0044 (0)20 7215 5000
 info@ukspaceagency.bis.gsi.gov.uk

Szczegóły na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne na stronie Organizatora.
Informacje pochodzą ze strony: www.odysseus-contest.eu

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/europejski-konkurs-kosmiczny-odysseus-ii/

Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Kutnowski Dom Kultury zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XIII Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2017. Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. w Kutnie.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
Rozpoczęcie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi kontaktowymi autora na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 24 marca 2017 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu.

Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 kwietnia 2017 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Informacje pochodzą ze strony: www.zlotysrodekpoezji.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/konkurs-jednego-wiersza-im-pawla-bartlomieja-greca/

Świat ukryty w literaturze


Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz piąty organizuje ogólnopolski konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów. Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.

Termin składania prac mija 21 marca.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 16
30-001 Kraków
tel. 12 663 14 03
www.polonistyka.uj.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: kuratorium.kielce.pl
Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/swiat-ukryty-w-literaturze/

Scratch Mecz – konkurs programowania dla dziewczyn

Scratch Mecz to konkurs programowania dla dziewczyn w wieku od 12 do 16 lat, gdzie przyjemność z tworzenia miesza się z ekscytującą rywalizacją.
Liczy się wasza ciekawość świata, zacięcie i szalone pomysły, które zrealizujecie w zespole. Doświadczenie i znajomość kodowania nie są konieczne!
W nagrodę zwycięska drużyna odwiedzi nowoczesną firmę technologiczną w Bratysławie i zaprezentuje tam swój projekt.

Jesteś gotowa na światową sławę? Postępuj zgodnie z instrukcjami:

ZASADY 

Możesz aplikować do konkursu, jeśli:
 • Jesteś dziewczyną w wieku 12-16
 • Masz 11 lat, ale przed 1 kwietnia 2017 r. ukończysz 12 lat
 • Zbliżają się twoje 17. urodziny, ale dopiero po 1 kwietnia 2017 roku
 • Uczysz się w polskiej szkole
Zgłoś swoją trzyosobową drużynę do konkursu. Aplikacje przyjmowane są od 9 stycznia do 3 marca 2017 roku.

Jak się zgłosić?
 1. Dowiedz się: Przeczytaj uważnie ogólne zasady i regulamin konkursu!
 2. Zarejestruj się: Drużynę rejestruje jedna osoba. Wypełniając formularz pamiętaj o podaniu adresu e-mail każdego z członków drużyny. Potem aktywujcie konta klikając w link, który dostaniecie w e-mailu.
 3. Aplikuj: Dodaj swój projekt na platformę Scratch i podaj link do wideoprezentacji. Termin składania projektów to 3 marca 2017 roku, do godziny 21:00.
TWORZENIE PROJEKTU
Tematem projektu może być cokolwiek, ogranicza was tylko wyobraźnia! Wszystkie prace zostaną ocenione na podstawie kryteriów, opisanych szczegółowo poniżej.
Projekt musi być opracowany w języku Scratch. Wykorzystywać można zarówno wersje online i offline platformy Scratch. Oba są dostępne pod adresem: http://scratch.mit.edu. Projekty należy składać w wersji „Scratch 2.0” w formacie sb lub sb2.
Dodaj link do videoprezentacji do 3 marca 2017 roku, w sposób opisany poniżej:

Wideoprezentacja do aplikacji
Nagraj film dowolnym rodzajem kamery (może być komórka) i udostępnij wideolink na platformie aplikacji. Film powinien spełniać następujące wymagania:
 • Długość maksymalna 1 min
 • Wszystkie dziewczyny z grupy powinny pojawić się na filmie
 • Każda z was musi coś powiedzieć
 • Zespół musi odpowiedzieć na pięć pytań:
 1. Skąd się znacie?
 2. Dlaczego chcecie uczestniczyć w konkursie?
 3. Czemu chciałybyście wygrać w konkursie?
 4. Jeśli wygracie główną nagrodę i będziecie miały szansę na odwiedzenie firmy technologicznej, co najbardziej chciałybyście robić w tym dniu?
 5. Gdybyście mogły zadać jedno pytanie prawdziwemu programiście, o co byście zapytały?
Dodaj film na platformę udostępniającą wideo (Vimeo lub Youtube) i podaj link do niego na platformie aplikacji. Nie jest wymagane publiczne udostępnianie filmu, jedynie organizatorzy muszą mieć dostęp do wideo.
Nawet jeśli jeszcze nie umiesz biegle używać Scratch’a, nie szkodzi, aplikuj! 10 najlepszych projektów dostanie się do finału, który odbędzie się w kwietniu 2017 roku. Po finale najlepszą drużynę czeka wycieczka naukowa, inne zespoły otrzymają ciekawe i cenne nagrody…
Konkurs i rejestracja rozpoczyna się 9 stycznia 2017 roku, zwycięska drużyna pojedzie na wycieczke w kwietniu 2017 roku.

TERMINY
 • Rozpoczęcie konkursu 9 stycznia 2017
 • Termin składania projektu 3 marca 2017
 • Ewaluacja projektu marzec 2017
 • Ogłoszenie wyników 10 marca 2017
 • Finał 1 kwietnia 2017
Informacje pochodzą ze strony scratchmecz.pl

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/konkurs/scratch-mecz-konkurs-programowania-dla-dziewczyn/

Konkurs Wiedzy o UJ


Rozpoczął się nabór do XXI edycji Konkursu Wiedzy
o Uniwersytecie Jagiellońskim. Rejestracja uczestników potrwa do 18 lutego. Nagrodami są miejsca na studiach. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających maturę w 2017 r.

Chęć udziału należy wyrazić za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Organizatora. Nabór potrwa do 18 lutego, eliminacje zaplanowano na 4 marca, a finał na 6-7 kwietnia. Konkurs składa się z dwóch etapów. Najpierw odbędą się eliminacje okręgowe (w postaci pisemnego testu i odpowiedzi na jedno pytanie opisowe). Następnie w Krakowie przeprowadzony zostanie dwudniowy pisemno - ustny finał. Nagrodami dla laureatów będą miejsca na wybranych studiach stacjonarnych na UJ w roku akademickim 2017/2018.

Informacje pochodzą ze strony: www.konkurs.uj.edu.pl

Spotkanie z Andrzejem Chyżym i promocja komiksu "Samotnik i inne opowieści"

Źródło: http://www.wbp.lodz.pl/

BIBLIOTEKA NA TEMAT


O pomocy dzieciom nieuleczalnie chorym i o nowatorskich rozwiązaniach dotyczących opieki nad opuszczonymi noworodkami i niemowlakami – opowiedzą przedstawicielki: Fundacji Gajusz i Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” oraz środowisk twórczych działających dla hospicjum dziecięcego podczas spotkania z cyklu BIBLIOTEKA NA TEMAT.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
Czytelnia Działu Zbiorów Audiowizualnych(wejście C, parter, od strony ul. Gdańskiej 100/102)
17.02.2017 r. (piątek) w godzinach 13:30-15:00

Wstęp wolny!

Debata „Zapytaj młodych co myślą o tolerancji!” w XXI LO

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych serdecznie zaprasza na debatę z młodzieżą
dotyczącą zjawiska migracji/uchodźstwa, która odbędzie się 02.03.2017 r. (czwartek)
w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi.
 
Przewidywany czas trwania debaty to ok. 90 min., liczba miejsc ograniczona.

Aby wziąć udział w debacie, należy się zarejestrować - link do rejestracjiSzczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.

środa, 8 lutego 2017

Słowa z getta

W związku z 77. rocznicą utworzenia getta w Łodzi od 8 lutego codziennie na Facebooku na stronie LITZMANNSTADT GETTO. SŁOWA (https://www.facebook.com/litzmannstadtslowa/) będzie można przeczytać fragmenty wspomnień, pamiętników, wierszy, obejrzeć zdjęcia i dokumenty, które powstały w getcie. 

- Chcielibyśmy opowiedzieć historię getta poprzez wspomnienia osób, które przeszły przez piekło Litzmannstadt Getto - zapowiadają organizatorzy akcji z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Dzień po dniu będą przybliżać historię, która działa się w Łodzi blisko 80 lat temu. Jednocześnie ma to być początek projektu edukacyjnego, realizowanego w tym roku. 

ŁÓDŹ MIŁOŚCI

 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej i przy ogromnym zaangażowaniu łódzkich artystów organizuje koncert charytatywny ŁÓDŹ MIŁOŚCI. Cały dochód z przeprowadzonej zbiórki zostanie przeznaczony na działania PAH w Syrii.

Konflikt w Syrii trwa już od ponad pięciu lat. Według danych ONZ, pomocy humanitarnej potrzebuje aż 13,5 miliona mieszkańców kraju, z czego ponad 6,5 miliona nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia. Od początku trwania konfliktu zniszczonych zostało ponad 50 procent syryjskich piekarni, a w niektórych rejonach kraju ceny chleba wzrosły nawet o 1000 procent.

Chcemy pokazać, że Łódź ma wielkie serce i mimo napływających zewsząd złych informacji, mimo wszechogarniającej mowy nienawiści, zapraszamy na koncert, którego głównym hasłem jest miłość.

Podczas koncertu wystąpią łódzkie zespoły i wykonawcy:

19 Wiosen
Alles
Demolka
Diabubu
Dzikie Jabłka
Kozioł/Lewy
Ted Nemeth
Zespół Łukasza z Bałut

Koncert poprowadzą: Aga Bomba i Ryszard Gawroński ze Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej.

W trakcie wieczoru przez wolontariuszy prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na pomoc ofiarom konfliktu w Syrii, w tym ewakuowanym mieszkańcom Aleppo. PAH pomaga uchodźcom w obozach w Syrii, zapewniając dostęp do bezpiecznej wody, żywności i opieki medycznej.

KIEDY: 11 lutego 2017, sobota, godz. 17.00
GDZIE: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-455 Łódź

Wstęp na koncert jest wolny. 
 
Organizatorzy proszą każdego uczestnika o wpłacenie dowolnej kwoty na rzecz działań PAH w Syrii.
Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników ze względów bezpieczeństwa.
 
Miejsce wydarzenia:
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Łódź, ul. Wojska Polskiego 83
 

czwartek, 2 lutego 2017

Konkurs

Zapraszamy osoby w wieku od 13 do 30 roku życia do udziału w konkursie na plakat wraz z hasłem dotyczącym przeciwdziałania korupcji.

Na Wasze prace czekamy do 28 lutego 2017, a wyniki ogłosimy na Konferencji kończącej projekt w marcu.

Wszystkie informacje o konkursie, możecie znaleźć w regulamin3.
Do zobaczenia!

Źródło: http://wszyscytracimy.pl/oglaszamy-konkurs/

Indywidualne doradztwo zawodowe