piątek, 15 grudnia 2017W dniach 18 - 22 grudnia br. pedagog będzie nieobecna.

Kawafis i Libera w Teatrze Powszechnym

Szóste spotkanie z cyklu "Sezon w pięknie" poświęcone będzie poezji Konstantina Kawafisa.
Jego wiersze przeczytają aktorzy Teatru Powszechnego - Zofia Plewińska i Arkadiusz Wójcik. Gościem specjalnym będzie tłumacz Antoni Libera. 

Kawafis to największy poeta grecki XX wieku, autor zafascynowany literaturą klasyczną, której tradycje potrafił połączyć z nowoczesną poezją symbolizmu i modernizmu. Stworzył swój własny, niepowtarzalny styl, który wpłynął na wielu poetów, m.in. T. S. Eliota, W. H. Audena,
Cz. Miłosza czy Z. Herberta. W przypadku tego ostatniego można nawet mówić o inspiracjach bezpośrednich, dotyczących konkretnych wierszy.


Kawafis to także zadanie dla tłumaczy. Pozorna prostota języka wymaga od nich precyzji
i subtelności. W każdym z języków europejskich znaleźć można kilka różnych wersji jego najbardziej znanych utworów.

Wiersze Kawafisa przeczytają aktorzy Teatru Powszechnego – Zofia Plewińska i Arkadiusz Wójcik,  
a także Antoni Libera, który swoją lekturę wzbogaci autokomentarzem tłumacza. 


Niedziela, 17 grudnia o 13.00 w Teatrze Powszechnym, wstęp wolny.


Tkany las Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz, jedna z najważniejszych współczesnych artystek, znana jest głównie ze swoich rzeźbiarskich obiektów nawiązujących do zwielokrotnionych odindywidualizowanych ludzkich sylwetek czy z wielkich jaj-kokonów w londyńskim Tate Modern – ponurych
i niepokojących. Dlatego wystawa jej prac w Centralnym Muzeum Włókiennictwa może zaskoczyć przyjemną energią. 

To wczesne prace tej artystki, powstałe w latach 60. i 70., inspirowane formami organicznymi.
Na wystawie zgromadzono malowaną tkaninę, gobeliny: od płaskich po reliefowe z pęknięciami
i prześwitami oraz abakany, czyli duże tkane formy przestrzenne, pokazując drogę, jaką w tym czasie przebyła twórczość Abakanowicz.

Prace pokazywane na łódzkiej wystawie są zaskakująco przyjazne. Abakany wcale nie budzą niepokoju, jak zwykło się uważać. Autorka stosowała kolory natury: wszelkie odcienie brązu, czerni, beżu, czasem czerwienie czy żółcie, a niektóre przestrzenne formy przypominają puste pnie starych drzew, w których można się ukryć przed światem – dlatego na ekspozycję wchodzi się jak do pierwotnego lasu w porze jesiennej. Przyjemne wrażenie dopełnia dyskretne, ciepłe oświetlenie.

Na wystawie jest 21 dzieł, w tym 12 z kolekcji CMWŁ (w sumie znajduje się w niej 13 prac Abakanowicz). Jak mówi kuratorka ekspozycji Marta Kowalewska – Krystyna Kondratiuk, twórczyni muzeum i jego pierwsza dyrektorka, od razu poznała się na talencie Magdaleny Abakanowicz i na bieżąco kupowała jej wczesne gobeliny.

„Metamorfizm I” – wystawa prac Magdaleny Abakanowicz.  
Centralne Muzeum Włókiennictwa; czynna do 1 IV 2018 r. 
Kuratorka: Marta Kowalewska.

 
Centralne Muzeum Włókiennictwa ul. Piotrkowska 282

tel. 42 683 26 84
czynne: wtorek-środa 9-17, czwartek 12-19, piątek-sobota 12-19, niedziela 9-17
w poniedziałek nieczynne

bilety: 10 i 6 zł; na wszystkie wystawy: 12 i 8 zł
w czwartki na wystawy stałe wstęp bezpłatny
 

czwartek, 14 grudnia 2017

Najlepsze zdjęcia polskich fotoreporterów

Po raz kolejny w Łódzkim Domu Kultury zobaczymy zdjęcia laureatów corocznej edycji konkursu. Nagrodzone zdjęcia w swej różnorodności ukazują całe spektrum współczesnego świata – od jego dramatyzmu, niebezpieczeństwa i silnych emocji, poprzez jego – nieznane często – piękno,
po kameralne, intymne nierzadko portrety, obrazujące małą grupę społeczną i indywidualnego człowieka.

Nagrodzone zdjęcia prezentowane są w sześciu kategoriach konkursowych: Wydarzenia, Życie codzienne, Kultura i sztuka, Natura, Portrety, Sport. Przypominają, co było ważne w Polsce
i na świecie w ubiegłym roku. Przywołują na nowo emocje związane z takimi wydarzeniami jak m.in. Światowe Dni Młodzieży czy Euro 2016, ale przede wszystkim pokazują ludzi w ich codzienności, która może być bardzo odmienna w zależności od części świata.

15-16 grudnia, w ramach wystawy, odbędą również się warsztaty fotograficzne „Powrót do źródeł”, które poprowadzi Waldemar Kompała, juror tegorocznej edycji BZ WBK Press Foto. Podczas warsztatów odbędzie się konkurs na najlepsze zdjęcie. Nagroda główna to aparat Instax mini 70
z filmem. Przewidziane są również nagrody dodatkowe.

Aparat Instax mini 70 to również nagroda dla autora najlepszej recenzji wybranego zdjęcia
lub fotoreportażu prezentowanego podczas wystawy. Szczegóły konkursu będą dostępne w Galerii
na jednej z plansz konkursowych.

Organizatorem i mecenasem konkursu jest Bank Zachodni WBK, partnerem technologicznym Fujifilm, a patronami medialnymi: dziennik Rzeczpospolita, TVP Kultura, Polskie Radio PR 1
oraz Interia.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Nieobecność pedagogaW dniach 12.12.2017 i 18-22.12.2017
pedagog szkolna będzie nieobecna.

 

ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani. Władza nie miała skrupułów, by strzelać do stawiających opór. Symbolem zbrodni stanu wojennego stała się masakra w Kopalni „Wujek”.

Brutalne działania reżimu spotkały się ze sprzeciwem wolnego świata. Zapalenie świec w oknach wielu domów na całym świecie stało się znakiem pamięci o walczących o wolność i godność Polakach. Do tego symbolicznego gestu solidarności wezwali wówczas papież Jan Paweł II
i prezydent USA Ronald Reagan,a płomień wolności rozbłysnął w Watykanie i w Białym Domu.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sam sposób: zapalmy światła wolności w oknach naszych domów w środowy wieczór, 13 grudnia, o godz. 19:30 – w tym samym dniu, w którym 36 lat temu komunistyczna dyktatura usiłowała odebrać Polakom nadzieję.

Źródło: http://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/13-grudnia-pamietamy-r6041

piątek, 8 grudnia 2017

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń


Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
 • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
 • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę
  o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

 DO POBRANIA:

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-fundacji-fabryki-marzen/

Stypendia sportowe Fundacji Mariusza Wlazłego


Program stypendialny został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w wieku od 10 do 17 lat, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła 3,7 i więcej;
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki;
 • sport jest dla nich pasją i powołaniem;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
Spośród chętnych ubiegających się o przyznanie stypendium, Fundacja zamierza wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym.
Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy. Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Fundacji.
Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.

DO POBRANIA:

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-dla-mlodziezy-fundacji-mariusza-wlazlego/

Stypendia w Akademeia High School

 • Całościowe bądź częściowe finansowanie nauki w naszej szkole;
 • Pomoc w procesie aplikowania na studia zagraniczne;
 • Pomoc w finansowaniu kształcenia i utrzymania się na studiach za granicą (uzależnioną od wyników osiągniętych w czasie nauki w szkole);
UDZIAŁ W LETNIM KURSIE DEBATE CHAMBER W LONDYNIE
Debate Chamber posiada bogatą ofertę kursów przedmiotowych dotyczących dziedzin takich jak: sztuka, nauki humanistyczne, nauki przyrodniczne, matematyka, prawo, medycyna.  Zajęcia mają formułę warsztatów, odbywają się w wakacje w University of London.
Dowiedz się więcej: www.debatechamber.com

UDZIAŁ W AKADEMEIA SUMMER SCHOOL
Akademeia Summer School to tygodniowy kurs, który odbędzie sie w naszej szkole w lipcu 2018. Zajęcia będą miały zróżnicowany charakter, w zależności od umiejętności i zainteresowań uczestników. Zajęcia w postaci bloków tematycznych, zogniskowanych wokół danego projektu bądź zagadnienia będą prowadzone przez naszych nauczycieli, specjalistów w swoich dziedzinach, pasjonatów, którzy w ciekawy i inspirujący sposób potrafią uczyć i przekazywać wiedzę.

ETAP 1
Wypełnij formularz: opowiedz nam o sobie, swoich zainteresowaniach i osiągnięciach. Załącz skan lub zdjęcie swojego świadectwa z 2016/2017.

ETAP 2
Przesłane zgłoszenia będą oceniane przez Komisję. Do drugiego etapu przejdzie 20 osób, które wezmą udział w Weekendzie Diagnostycznym. 

Harmonogram:
-  do 05.01.2018 do godz. 23:59 – przyjmowanie zgłoszeń (etap 1)
-  05.02.2018 – poinformowanie uczestników o decyzji Komisjii oraz publikacja listy osób 
   zakwalifikowanych do etapu 2
-  17.02 – 18.02.2018 – Weekend Diagnostyczny (etap 2)
-  05.03.2018 – opublikowanie wyników konkursu

PRZECZYTAJ REGULAMIN


Źródło:  http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

Akademia Polskiego FilmuKolejne spotkanie w ramach Akademii Polskiego Filmu. Trwa IV semestr cyklu. Wyświetlone zostaną
„Psy” Władysława Pasikowskiego loraz „Dług” Krzysztofa Krauze. Wykład wygłosi Bartosz Filip, filmoznawca związany na co dzień z Uniwersytetem Gdańskim. 

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, a nawet w Tybindze. Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji dwóch filmów i spotkań z twórcami.

Muzeum Kinematografii
11.12.2017, godz. 17:00 
Bilety:15 zł, karnet 100/120 zł
pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674 09 57

czwartek, 7 grudnia 2017

Pągowski w ASP


Akademia Sztuk Pięknych zaprasza na wystawę plakatów filmowych Andrzeja Pągowskiego pochodzących ze zbiorów Muzeum Kinematografii
w Łodzi. pt. “Pągowski w Kobro”.

Wernisaż odbędzie się 8 XII o godz. 13.

Galeria Kobro ASP
08 - 31.12.2017
Akademia Sztuk Pięknych
Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
czynna: poniedziałek - piątek 10.30-14.00

Łódzkim tropem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Kim był wampir z Bałut, kto porównał rzeźby na pałacu Poznańskich do strachów na wróble, gdzie w Łodzi można spotkać nocą nagą piękność wędrującą po dachu? – na te i inne pytania o literackiej proweniencji odpowiadają Katarzyna Badowska i Karolina Kołodziej w książce „Przewodnik literacki po Łodzi”. 
 
Prawie 400 stron tekstu, 18 literackich tras, blisko 100 wykorzystanych utworów, ale ani jednej mapy – to pierwszy tego typu przewodnik po mieście. Autorki, literaturoznawczynie z Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego przekonują czytelników, że i w postindustrialnej Łodzi da się uprawiać „lit-tourism”, czyli turystykę literacką z wybranymi dziełami w ręku. Od lat po Paryżu wędruje się śladami bohaterów Balzaka, w Dublinie tropi motywy z Joyce’a, Londyn poznaje szlakami Dickensa, a Pragę cytatami z Kafki, dlaczego by nie oglądać Łodzi przez pryzmat literatury?
 
 

piątek, 1 grudnia 2017

Wielka Łódź, wielkie ambicje

Prób „poprawienia” Łodzi było kilka, pierwszą podjęto podczas Wielkiej Wojny. W II RP chcieli wykazać się też politycy – czasem efekty były opłakane. Opowie o tym wystawa „Wokół Wielkiej Łodzi” w Muzeum Miasta Łodzi (pod patronatem "Kalejdoskopu"). Otwarcie 6 XII o godz. 18.

https://www.muzeum-lodz.pl/images/stories/Articles/Muzeum/wiadomosci/2017/wwl_462x300.jpg

Muzeum Miasta Łodzi
06.12.2017 godz 18:00 - 01.04.2018
Łódź, ul. Ogrodowa 15
tel. 42 254 90 00
Czynne:
wt., śr., czw. 10-16, pt., sob., nd. 12-18
w środę wstęp wolny
bilety na wystawy czasowe: 7 zł i 5 zł
bilety łączne (do muzeum i galerii): 12 zł i 8 zł

Fotoplastikon

Od 6 grudnia można ponownie oglądać oraz korzystać z fotoplastikonu należącego do zbiorów Muzeum Kinematografii. Zabytkowe urządzenie zostało wykorzystane w filmie Juliusza Machulskiego „Vabank”. 

W odrestaurowanym fotoplastikonie w tym samym czasie jednocześnie 25 osób zasiądzie przy numerowanych stanowiskach i, nie przesiadając się, oglądać przez okulary przesuwające się obrazki w trójwymiarze. Po obejrzeniu kompletu 25 zdjęć usłyszymy dzwonek.

 
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1
tel. 42 674 09 57

Abakanowicz - rewolucja w sztuce

Muzeum Włókiennictwa przygotowuje wystawę upamiętniającą dokonania Magdaleny Abakanowicz, jednej z najważniejszych artystek XX w. Koncentruje się ona na ukazaniu tych zagadnień twórczości, które najwyraźniej pokazywały rewolucyjne zmiany w języku sztuki wprowadzone przez artystkę. Otwarcie odbyło się 30 XI.

Wystawa prezentuje nie tylko prace znajdujące się w posiadaniu CMWŁ, ale też wypożyczone z innych instytucji. Absolutną rewelacją wystawy są dzieła prezentowane dzięki uprzejmości szwajcarskiej Fundacji Toms&Pauli, przechowującej dokumenty i dzieła sztuki związane z historią Biennale w Lozannie, imprezy kluczowej dla rozwoju nowoczesnej tkaniny artystycznej na świecie. Prace z Fundacji, wcześniej w Polsce niepokazywane, zostaną zaprezentowane w drugiej odsłonie wystawy, Metamorfizm II, na przełomie maja i czerwca 2018 roku. Taka forma ekspozycji powoli pełniej zapoznać  się z drogą twórczą artystki, bowiem pierwszy etap pokaże kierunki rozwoju myśli artystycznej i drogę dochodzenia do rewolucyjnych rozwiązań formalnych, kolejny zaś, wzbogacony o eksponaty lozańskie, ukaże pełnię dokonań i dojrzałość osiągnięć Abakanowicz.


Centralne Muzeum Włókiennictwa
 • 30.11.2017 - 29.04.2018
 • ul. Piotrkowska 282
  tel. 42 683 26 84
  czynne: wtorek-środa 9-17, czwartek 12-19, piątek-sobota 12-19, niedziela 9-17
  w poniedziałek nieczynne
  bilety: 10 i 6 zł, na wszystkie wystawy: 12 i 8 zł
  w czwartki na wystawy stałe wstęp bezpłatny

  poniedziałek, 27 listopada 2017

  Łódzki Jarmark Bożonarodzeniowy

  Zimowe spacery Piotrkowską znów będą miały świąteczny charakter. Już od pierwszego grudnia na zwiedzających czekać będzie świąteczny korowód i jarmark bożonarodzeniowy. Będzie też sporo niespodzianek, degustacji i różnego typu atrakcji.  Więcej szczegółów na facebookowym wydarzeniu

  Czas i miejsce:
  1-23 grudnia 2017 r.
  ulica Piotrkowska, odcinek pomiędzy Tuwima a Zamenhofa

  Źródło: http://uml.lodz.pl/kalendarz/wydarzenie/lodzki-jarmark-bozonarodzeniowy-id16707/2017/11/27/

  wtorek, 24 października 2017

  Nieobecność pedagoga


  W najbliższy czwartek i piątek (26-27 X br.)
  pedagog szkolny będzie nieobecny z powodu udziału w szkoleniu.


  czwartek, 28 września 2017

  "Frida i Diego. Niech żyje życie!" - wystawa

  "Frida i Diego. Niech żyje życie!" - wystawa opowiadająca historię związku dwojga meksykańskich artystów. Otwarcie 3 X o godz. 17. 
   
  Można oglądać fotografie Fridy Kahlo i Diego Rivery. Wspólne życie dwojga artystów było burzliwe, pełne rozstań i powrotów. Spędzili ze sobą prawie ćwierć wieku – od ślubu w 1929 roku aż do śmierci Fridy w 1954 roku.

  Prezentowane fotografie wykonali m.in. ojciec Fridy Guillermo Kahlo, Augustin Victor Casasola, Nickolas Muray, Manuel Alvarez Bravo, Élie Faure, Ernesto Reyes czy Ansel Adams. Zobaczymy nie tylko słynną parę artystów, ale także ikonę ruchu surrealistycznego André Bretona czy Lwa Trockiego. Autorom fotografii udało się uchwycić niezwykle ważny moment w historii Meksyku i życiu artystyczno-politycznym kraju.

  Po wernisażu odbędzie się wykład Gregorio Luke’a, eksperta z zakresu kultury i sztuki meksykańskiej, który przybliży życie i twórczość obojga artystów.
  Jeszcze w październiku zobaczymy dwa filmy z meksykańskiej klasyki: 14 X o godz. 15 "Macario" (1960), reż. Roberto Gavaldón, a 28 X o 15 "Perłę" (1947), reż. Emilio Fernández.

  Partnerzy wydarzenia: Ambasada Meksyku w Polsce, Miasto Łódź.

  Muzeum Kinematografii
  • 03-10-2017 godz 17:00 - 03-01-2018
  • 14-10-2017 godz 15:00
  • 28-10-2017 godz 15:00
  Łódź,  pl. Zwycięstwa 1

  Źródło:  http://www.e-kalejdoskop.pl/muzea-a217/frida-i-diego-r5690

  Klub artystyczno-literacki #hasztagiści

  W ramach obchodów Stulecia Awangardy w Polsce Teatr Pinokio w Łodzi powoła do życia "Klub artystyczno-literackiego #hasztagiści", skupiający młodzież w wieku 15-18 lat. 
   
  Będzie to próba powrotu do tradycji pisania twórczych manifestów. Szczególną ramę dla działań Klubu stanowić będą techniki artystów awangardowych XX wieku. Młodzi ludzie zbadają, jak zastosowane przez nich eksperymenty z językiem przyczyniły się do poszerzenia granic literatury, w której słowo zostało ukazane przez pryzmat malarstwa, muzyki, rzeźby i ruchu. Projekt ma na celu pobudzać i inspirować nastolatków do poszukiwania własnego języka wypowiedzi, a także pokazać jak różnorodne działania artystyczne mogą wzbogacać powszechną komunikację, podnosząc jej jakość. Rezultatem działań będą indywidualne „Teczki dzieł” uczestników warsztatów i wspólnie stworzona instalacja, stanowiąca poetycki manifest grupy. Ich prezentacja odbędzie się podczas wystawy kończącej projekt.

  Na projekt składa się cykl sześciu warsztatów, prowadzonych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Warsztat literacki poprowadzi pisarz i publicysta – Łukasz Orbitowski. Warsztat projektowania fontów – typograf i projektant grafik – Szymon Sznajder. Warsztatem projektowania zajmie się Jakub „Hakobo” Stępień – grafik, plakacista. Artysta kinetyczny – Piotr Jędrzejewski – poprowadzi warsztat  rzeźby kinetycznej. Warsztat poezji wizualnej – poetka, performerka i krytyczka literacka – Maria Cyranowicz. Cykl zamknie warsztat dźwiękowy prowadzony przez Marcina Dymitra – muzyka i improwizatora.

  Zajęcia ruszają 29 września i potrwają do początku listopada.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017”.

   Teatr Pinokio
   Łódź, ul. Kopernika 16

  Źródło: http://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/hasztagisci-r5708

  środa, 20 września 2017

  Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń


  Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

  Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia.
  O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
  • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
  W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

  Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
  • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
  • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
  • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
  Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

  Informacje pochodzą ze strony: www.fabrykimarzen.org
  Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-fundacji-fabryki-marzen/

  wtorek, 5 września 2017

  Wyprawka szkolna 2017

  Program „Wyprawka szkolna 2017” przeznaczony jest dla uczniów:
  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum
  • lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  • lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II-III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
  Wniosek składa się do dyrektora szkoły (sekretariatu), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
  Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 8 września 2017 r. 
  W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 1-8
  do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
  Zwroty kosztów zakupu podręczników:
  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna”. 
  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
  Kwota dofinansowania:

  Zwrot kosztów zakupu podręczników może nastąpić do wysokości poniesionego kosztu wynikającego z faktury bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określone wyżej maksymalne kwoty dofinansowania - dla liceum to 445 zł. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu, zwrot kosztów nastąpi po złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

  Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” nie jest elementem programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wypłacanej w formie stypendiów szkolnych, a zatem nie ma przeszkód formalnych, by w zakresie wspomnianego wyżej programu przekazać rodzicom środki finansowe na zakup dodatkowego wyposażenia szkolnego, innego niż podręczniki.

  Szczegółowe informacje i wniosek dostępne na stronie Wyprawka 2017.

  Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym

  Stypendium szkolne przysługuje uczniom:  
  • zamieszkującym na terenie Miasta Łodzi*; 
  • których dochód miesięczny nie przekracza 514 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.  
  * Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

     Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami
    należy dostarczyć
  do dnia 15 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego. 
   
  W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko
  i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.
   
     
  ****************
  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
  Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
   
  **„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
        śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
        klęska żywiołowa;
        pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
         inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

  Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.


  Regulamin i wnioski dostępne są na stronie MOPS.

  środa, 14 czerwca 2017

  Spotkanie z Mają Komorowską

  Spotkanie z Mają Komorowską odbędzie się 19 czerwca w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki o godz. 17.00.
   
  Mistrzyni Teatru Polskiego, aktorka m.in Jerzego Grotowskiego/Andrzeja Wajdy/ Krzysztofa Zanussiego/Krystiana Lupy, profesor sztuk teatralnych, laureatka licznych prestiżowych nagród, twórczyni ikonicznych ról filmowych i scenicznych ujawni tajemnice twórczości w rozmowie z Tomaszem Rodowiczem, dyrektorem Teatru Chorea.

  Spotkanie jest punktem programu akcji Dotknij Teatru na Bis organizowanej przez Poleski Ośrodek Sztuki w terminie 05 - 24 czerwca. Szczegóły na stronie www.dotknijteatru.pl
   

  piątek, 9 czerwca 2017

  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


  Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci prowadzi rekrutację do programu merytorycznego wsparcia uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych.

   Jakie są nasze oczekiwania?

  W przypadku uzdolnień naukowych najważniejszym etapem rekrutacji jest napisanie szczegółowej wypowiedzi kandydata na temat jego osiągnięć i zainteresowań w oparciu
  o pytania zamieszczone na stronie. Należy ją przesłać
  w formacie PDF za pośrednictwem strony.
  Dodatkowo trzeba przesłać swoje prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie). Warto też dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.
  Komplet dokumentów należy przesłaćy do połowy lipca.
  Muzycy, plastycy i tancerze proszeni są o krótszy list – odpowiedź na kilka pytań.

  W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich
  i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.

  W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Programie mają możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach (warsztatach, obozach, seminariach, stażach badawczych) przygotowanych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. 

  Program jest adresowany do uczniów pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
   
  Wnioski o pomoc Funduszu można składać on-line do końca czerwca 2017 r.

  Więcej informacji. Link do strony www Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

  Źródło: KO  i  fundusz.org.

  czwartek, 18 maja 2017

  Dyżur mediatora w Poradni dla Młodzieży


  Poradnia dla Młodzieży serdecznie zaprasza na dyżur mediatora rodzinnego 
  w czwartek 25 maja o godzinie 17:00.
  Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem poradni 533 575 353.
   

  Adres  Poradni:
  Pałac Młodzieży, II p.
  Łódź, Al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

  poniedziałek, 15 maja 2017

  Noc Muzeów 2017

  Tegoroczna łódzka Noc Muzeów 2017 odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja 2017. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie łódzkie muzea i wiele innych instytucji kulturalnych, które dodatkowo przygotowały atrakcyjny program dla wszystkich uczestników.


  Więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/Noc.Muzeow.w.Lodzi/

   Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/noc-muzeow-2017.aspx

  czwartek, 11 maja 2017

  Piknik Filmowy - Dzień Otwarty Warszawskiej Szkoły Filmowej

  13 maja od godziny 11.00 na terenie kampusu Warszawskiej Szkoły Filmowej odbędzie się Dzień Otwarty. Kandydaci na studia wyższe, podyplomowe, czy do policealnego studium będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnych warsztatów i konsultacji, poznać studentów i wykładowców.
  W ramach dnia otwartego odbędzie się również pokaz najlepszych etiud studenckich, piknik z bezpłatnym poczęstunkiem (grill), prezentacje technologii filmowych i multimedialnych.

   Program warsztatów i konsultacji:

  Kreacja dźwięku
  • Michał Dominowski - 12.00-13.00 - sala montażowa 2
  • Konrad Belina Brzozowski - 13.00-14.00 - studio dźwiękowe
  Reżyseria
  • Marek Brodzki - 13.00 - sala 12L
  • Barbara Pawłowska- 15.00-16.00 - sala kinowa 2
  Kreacja Gier Wideo
  • Maciej Miąsik - 12.00-13.00 - sala wykładowa 1 Prezentacje sprzętu i rozmowy ze studentami - od 11.00 - patio (technologia mocap, skanowanie 3 D, Oculus rift)
  Fotografia
  • prof. Prot Jarnuszkiewicz - 12.00-13.00 - sala wykładowa 3
  Realizacja obrazu filmowego
  • Wojciech Rawecki - 11.00-15.00, patio
  • Barbara Pawłowska- 15.00-16.00, sala kinowa 2
  Aktorstwo
  • Joanna Turkowska i Daniel Misiewicz - 13.00-14.00, sala aktorska 1
  Filmoznawstwo
  • Andrzej Kołodyński - 16.00 - sala kinowa 2
  Montaż
  • Andrzej Cichocki - 13.00-14.00 - sala montażowa 2
  Produkcja
  • Michał J. Zabłocki - 14.00-15.00 - sala wykładowa 1
  Reżyseria podyplomowa
  • Barbara Pawłowska - 15.00-16.00 - sala kinowa 2
  Scenariopisarstwo podyplomowe
  • Ewa Pytka - 12.45-13.45 - studio 4
  Studium Technik Aktorskich
  • Tomasz Solich - 12.00-13.00 - sala aktorska 2
  Studium Technik Filmowych
  • Barbara Pawłowska - 15.00-16.00 - sala kinowa 2
  International studies (Virtual open day)
  • Małgorzata Janczak, Veronica Andersson - 12.00 - 13.00 - patio
  Program projekcji (Kino Elektronik)

  11:00 Mocna Kawa Wcale Nie Jest Taka Zła, reż. Alek Pietrzak
  11:50 Spowiedź, reż. Eliasz Waszczuk
  12:10 Pierwsze, reż. Monika Majorek
  12:30 Charon, reż. Paweł Chejbudzki
  13:05 Niewidzialne, reż. Zofia Pręgowska
  13:30 Toast, reż. Filip Hillesland
  13:50 Gintrowski, reż. Arkadiusz Bartosiak
  14:35 Nasza Klątwa, reż. Tomasz Śliwiński

  Wszystkie wydarzenia i projekcje w ramach Dnia Otwartego są bezpłatne!

  Źródło: http://dni-otwarte.studentnews.pl/s/2491/62514-Dni-Otwarte-na-uczelniach/4097135-Piknik-Filmowy-Dzien-Otwarty-Warszawskiej-Szkoly-Filmowej.htm

  poniedziałek, 24 kwietnia 2017

  Dyżur doradcy zawodowego


  Spotkanie z cyklu "Biblioteka na temat"


  25 Kwietnia 2017 w godzinach 13:30-15:00
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza
  na spotkanie z cyklu:
  BIBLIOTEKA NA TEMAT

  PIESKIE ŻYCIE

  Jak skutecznie i bezpiecznie pomagać zwierzętom, o edukacji prozwierzęcej, o empatii, sympatii i miłości, o adopcji tradycyjnej i wirtualnej – na te i inne tematy będzie można porozmawiać z przedstawicielami fundacji, z prywatnymi opiekunami i z literatami-autorami utworów poświęconych zwierzętom.

  Miejsce:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
  Czytelnia Działu Zbiorów Audiowizualnych (wejście C, parter, od strony ul. Gdańskiej 100/102)

  Dyżur psychologa w szkole


  W dniu 25 kwietnia w godz. 17:00 - 18:30
  będzie można skorzystać z konsultacji z psychologiem
  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży.

  Serdecznie zapraszam.

  środa, 12 kwietnia 2017

  Nieobecność pedagoga szkolnego  W dniu 19 kwietnia (br.)
  pedagog bedzie nieobecna
  z powodu szkolenia.


  czwartek, 30 marca 2017

  Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

  VII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi odbędzie się 3-10 kwietnia 2017 r.
  W programie m.in. kilkaset wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych przygotowanych m. in. przez łódzkie uczelnie wyższe oraz inne instytucje naukowe
  i kulturalne. 


  Podczas warsztatów, pokazów, eksperymentów, lekcji festiwalowych i wykładów będzie można się przekonać, że nauka i sztuka są fascynujące, często zabawne i dostępne dla wszystkich!

  Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest BEZPŁATNY, ale uczestnictwo w niektórych imprezach wymaga wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Konieczność oraz forma kontaktu podana jest w opisach poszczególnych wydarzeń.

  Reżyser o mordercy

  5 kwietnia 2017 godz. 19:00 w Kinie Szkoły Filmowej widzowie spotkają się z twórcami filmu „Jestem mordercą”. Do Łodzi przyjadą: reżyser Maciej Pieprzyca i producentka Renata Czarnkowska-Listoś.

  Głośny i nagradzany film „Jestem mordercą” to thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami
  z początku lat 70. Janusz Jasiński jest młodym oficerem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele będzie w stanie poświęcić dla śledztwa? Jak mówił sam reżyser: - To film
  o uwikłaniu i deprawacji moralnej jednostki, która działając w dobrych intencjach, zachowując przyzwoitość, musi skonfrontować się ze swoimi słabościami, ambicjami i systemem społeczno-politycznym, w którym przyszło jej żyć i pracować”.

  Kino Szkoły Filmowej to bezpłatne pokazy wysokiej jakości i repertuar dla wytrawnego kinomana. Od poniedziałku do piątku o godzinie 19 prezentowane są cykle filmowe warte uwagi: klasyki światowego i polskiego kina, premiery i wyjątkowe produkcje, których zabrakło na polskich ekranach albo zniknęły z nich zbyt szybko. Od 2016 roku kino programuje zespół Festiwalu Kamera Akcja. Każdy miesiąc ma swój motyw przewodni, któremu podporządkowane są cykle filmowe. W kwietniu w kinie króluje arthouse!
   
  Miejsce wydarzenia:
  Szkoła Filmowa w Łodzi
  ul. Targowa 61/63
  42 634 58 00
  Kino w budynku rektoratu
   

  wtorek, 28 marca 2017

  Więckiewicz w Muzeum Kinematografii

  30 marca 2017 godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z jednym z najpopularniejszych polskich aktorów Robertem Więckiewiczem. Przed spotkaniem zostanie wyświetlony film „Konwój”
  w reżyserii Macieja Żaka. Początek projekcji g. 17:00.

  Robert Więckiwicz występuje na deskach teatru, w serialach i oczywiście w filmach. Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawił się w 1991 roku, grając w „Ferdydurke” Jerzego Skolimowskiego.
  Grał m.in. u Andrzeja Wajdy („Wałęsa. Człowiek z nadziei”), Agnieszki Holland („W ciemności”), Wojciecha Smarzowskiego („Dom zły”, „Pod Mocnym Aniołem”), Juliusza Machulskiego („Superprodukcja”, „Kołysanka”) czy Marka Koterskiego („Baby są jakieś inne”). 

  Na film i spotkanie obowiązują bilety w cenie 13/15 zł.

  Miejsce wydarzenia:
  Muzeum Kinematografii
  Łódź, pl. Zwycięstwa 1
  tel. 42 674 09 57


  Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/wieckiewicz-w-muzeum-kinematografii.aspx

  czwartek, 23 marca 2017

  Kolejna część makiety Litzmannstadt Getto

  W najbliższy poniedziałek 27 marca o godzinie 18:00 w Oddziale Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprezentowana zostanie II część makiety Litzmannstadt Getto. Makieta statyczna jest częścią realizowanego przez MTN od 2015 roku interaktywnego projektu mającego na celu przybliżyć historię łódzkiego getta.


  Miejsce wydarzenia:
  Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Radogoszcz
  Łódź, ul. Zgierska 147
   

  środa, 22 marca 2017

  Dyżur psychologa w szkole  28 marca br. (wtorek) w godzinach 17:00 - 18:30 (pokój pedagoga szkolnego) 
  będzie można skorzystać z konsultacji z psychologiem 
  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży.

  Serdecznie zapraszam.

  Dzień otwarty w WAT

  Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 25 marca 2017 roku w Klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25A w Warszawie.

  W programie:
  • zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów
  • wykłady i warsztaty
  W czasie dnia otwartego będzie można zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni i porozmawiać z nauczycielami oraz studentami o kierunkach.

  Będą rozdawane także informatory i inne materiały o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.
   

  Dzień Otwarty w UJ


    
  Uniwersytet Jagielloński zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty, który odbędzie się 24 marca 2017 roku.

  To szczególny dzień dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego przedstawiona zostanie bogata oferta dydaktyczna na rok 2017/2018. Na każde pytanie dotyczące studiowania odpowiedzą obecni na wydarzeniu studenci reprezentujący wydziały UJ, różne kierunki studiów, koła studenckie oraz wykładowcy i pracownicy Działu Rekrutacji na Studia. 

  wtorek, 21 marca 2017

  Pokaz filmu i dyskusja, 23 marca 2017 godz. 18:00

  Spotkanie z cyklu Psychologia Filmami w Żarty Żartami, które jest częścią Tygodnia Mózgu z Kołem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Zaprezentowany zostanie film „Motyl Still Alice” z Julianne Moore w roli głównej, który jest próbą ukazania obrazu osoby dotkniętej chorobą Alzheimera. Z pomocą specjalisty widzowie będą mogli ustalić, na ile obraz filmowy pokrywa się z wiedzą naukową. Po pokazie zaplanowano moderowaną dyskusję na temat pokazanego w filmie problemu oraz sposobu jego przedstawienia. Ekspertem będzie Marta Strombek-Milczarek. 
  Wstęp wolny.
   
  Miejsce wydarzenia:
  Wólczańska 40/42a
  tel. 695 433 201
   

  środa, 15 marca 2017

  Nieobecność pedagoga


  W dniu 16 marca br. (czwartek)
  pedagog szkolny będzie nieobecna z powodu udziału w szkoleniu.

  Zapraszam w piątek w godz. 10:00- 14:00.

  czwartek, 9 marca 2017

  Paczka dla Bohatera

  II Wielkanocna Paczka dla Bohatera – to akcja mająca na celu zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla kombatantów.
  Zbiórka darów trwa w dniach 1 marca – 8 kwietnia w Łódzkim Domu Kultury. Paczki zostaną rozdane przez wolontariuszy akcji potrzebującym osobom.
  Miejsce wydarzenia:
  Łódzki Dom Kultury
  Łódź, ul. Traugutta 18
  tel. 42 633 98 00

  Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/paczka-dla-bohatera.aspx

  Festiwal Frankofonii


  poniedziałek, 6 marca 2017

  Zbrodnia wołyńska - nowe fakty

  Kolejne spotkanie z cyklu "Czytam więc jestem" odbędzie się już 9.03 (czwartek)
  o godz. 18.00. Gościem będzie Grzegorz Motyka, doktor habilitowany nauk historycznych specjalizujący się w tematyce ukraińskiej. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. 
  W czasie spotkania, które poprowadzi prof. Jacek Reginia-Zacharski, porozmawiamy o książce Wołyń ‘43.


  Wstęp na spotkanie wolny. 

  Cykl "Czytam więc jestem" jest jedną ze stałych propozycji Poleskiego Ośrodka Sztuki. Niezmiennie od wielu lat zapraszamy zarówno znanych jak i debiutujących autorów ciekawych nowości literackich. Ideą spotkań jest zbliżenie twórcy z odbiorcą oraz sprowokowanie kulturalnego dialogu.

  Miejsce wydarzenia:
  Poleski Ośrodek Sztuki
  Łódź, ul. Krzemieniecka 2a

  Muzyka z Irlandii

   
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej zaprasza 
  8 marca o godz. 17.00 na koncert zespołu 
  The  Tone Nation organizowany pod patronatem Ambasadora Irlandii w Polsce oraz Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu.

  Koncert będzie jedną z imprez organizowanych przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej z okazji Dni Irlandii.

  Miejsce:
  Sala Widowiskowa PŁ
  Łódź ul. Politechniki 3a (budynek C15)

  Wstęp wolny!
  Źródło: http://e-kalejdoskop.pl/muzyka-z-irlandii.aspx

  Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”


  Oddział PTTK im Zygmunta Kwiatkowskiego w Gołubiu – Dobrzyniu organizuje pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”.

   Szczegółowe informacje:
   http://zamekgolub.pl/images/Konkurs_Polska-Szwecja_regulamin_2017.pdf


  Źródło: http://kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=6269

  czwartek, 23 lutego 2017

  III edycja programu stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn

  8 marca 2017 roku startuje III edycja Programu stypendialnego „Nowoczesne technologie dla dziewczyn”.

  O programie
   
  „Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.
  Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.
  Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.
  Do udziału w programie organizatorzy zapraszają maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” organizatorzy rozdysponują dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2017/18.

  REGULAMIN PROGRAMU

  REKRUTACJA
  1. W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
  – maturzystki 2017, które podejmą studia w roku akademickim 2017/2018 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
  – studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.
  Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.
  2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim (do pobrania poniżej).
  3. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
  4. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
  5. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
  6. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:
  I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

  Terminy:
  – od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
  – do 14 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
  – do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich
  II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).
  7. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
  8. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2017.
  9. Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

  DOKUMENTY
  10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:
  a). MATURZYSTKI 2017
  – Świadectwo maturalne
  – Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)
  W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 30 czerwca 2017 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 14 sierpnia 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
  b). STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich
  – Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 12 września 2017 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
  – Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.
  c). STUDENTKI
  – Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
  – Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.
  Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.
  d). Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

  STYPENDIUM
  12. Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:
  I transza – do 30 listopada 2017,
  II transza – do 31 marca 2018.
  13. Każda stypendystka będzie miała możliwość współpracy z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn” (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2017).

  STAŻE
  14. Wybrane stypendystki będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

  PROGRAM ALUMNI
  15. Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

  KONTYNUACJA
  16. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akad. 2017/18. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku kalendarzowego.
  ZMIANY
  17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”.

  Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl

  Kontakt
  Fundacja Edukacyjna Perspektywy
  Ul. Nowogrodzka 31
  00-511 Warszawa
  girlsgostem@perspektywy.pl
  www.stypendiadladziewczyn.pl

  Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/iii-edycja-programu-stypendialnego-nowe-technologie-dla-dziewczyn/