wtorek, 29 listopada 2016

Kampania ZERWIJ Z PRZEMOCĄ jest realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – edycja 2016. Współinicjatorem kampanii była łódzka Fundacja INNOPOLIS.

Bardzo mało mówi się o przemocy w relacji nastolatek-dorosły/rodzic. Dlatego kampania zwraca uwagę na fakt, iż sprawcą przemocy domowej nie zawsze jest dorosły, ale może nim być także dziecko (nastolatek). Kiedy osobą doświadczającą przemocy jest dziecko, niekoniecznie powinniśmy myśleć o maluchach – zdarza się, że przemocy ze strony rodziców doświadczają także nastolatki.

Zaplanowane działania mają charakter edukacyjny i służą profilaktyce w zakresie zjawiska przemocy domowej. Podstawowym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców województwa łódzkiego na:
 • problem przemocy, której sprawcą, ale również ofiarą jest młodzież,
 • specyfikę wieku dojrzewania,
 • konieczność poszanowania godności w relacjach nastolatek – dorosły, dorosły – nastolatek,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku nastolatka oraz autorytetów młodzieży,

Chcemy podnosić wiedzę społeczeństwa na temat:
 • zagrożeń płynących z przemocy i skutków jej stosowania,
 • odpowiedzialności rodziców w procesie wychowania (także dzieci w wieku dojrzewania),
 • konieczności kształcenia wśród młodzieży i dorosłych umiejętności budowania relacji w sposób bezprzemocowy,
 • gotowości społeczeństwa do reagowania na sytuacje przemocy.
Powstrzymajmy przemoc domową, także tę pomiędzy dorosłymi i nastolatkami!


Więcej na stronie: zerwijzprzemoca.pl

„Odblaskowy plakat”. Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy amatorski plakat propagujący noszenie elementów odblaskowych przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów bez wglądu na porę i warunki atmosferyczne.

Masz zdolności plastyczne, pomysł i podzielasz pogląd, że niewidoczni użytkownicy dróg to zagrożenie w ruchu drogowym? Możesz wygrać cenną nagrodę rzeczową.
Pliki do pobrania:

Źródło: kuratorium.lodz.pl

Konkurs na plakat "Trzeźwy za kierownicą"

Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy amatorski plakat poruszający tematykę zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów.
Pliki do pobrania:

Źródło:  kuratorium.lodz.pl

Fabrykanci. Burzliwe dzieje łódzkich bogaczy

Spotkanie z Marcinem Jakubem Szymańskim i Błażejem Torańskim połączone z promocją książki „Fabrykanci. Burzliwe dzieje łódzkich bogaczy” odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.  
Wstęp wolny.

Miejsce wydarzenia:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego
Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel. 42 637 30 90

Źródło: e-kalejdoskop.pl

Kobiety (kina) Andrzeja Wajdy

 Spotkanie z polskimi aktorkami, które pracowały z Andrzejem Wajdą na planach jego filmów. Nierzadko te znajomości wyrastały poza kadr, zmieniały się w więzi trwalsze niż klisza filmowa – przeradzały się w szczere, długotrwałe przyjaźnie. 
 
Udział w spotkaniu zapowiedziały m.in.: Maja Komorowska, Bożena Dykiel i Emilia Krakowska. Poprowadzi je Magda Miśka Jackowska, dziennikarka RMF Classic.

29 listopada 2016 godz. 18:30
ul. Targowa 1/3
 
Źródło: e-kalejdoskop.pl

piątek, 18 listopada 2016

Polskie uczelnie w rankingu U.S. News & World Report

Najlepsze Polskie uczelnie znalazły się w międzynarodowym zestawieniu przygotowanym przez U.S. News & World Report. W rankingu jest branych pod uwagę 1000 uczelni z około 60 krajów.Wśród polskich uczelni w rankingu U.S. News & World Report znalazły się m.in.:
U.S. News & World Report jest amerykańską firmą działającą w branży medialnej od lat 30. ubiegłego wieku. Poza publikowaniem informacji prasowych zajmuje się m.in. przygotowaniem różnego rodzaju analiz i rankingów, w tym powołanego w 2014 roku zestawienia Best Global Universities.

Więcej informacji na temat rankingu Best Global Universities znajduje się tutaj.

Źródło: studia.studentnews.pl

Dni Campus France w Polsce-Studia we Francji w największych polskich miastach uniwersyteckich

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują od 16 listopada do 8 grudnia 2016 r. w dziewięciu polskich miastach uniwersyteckich: Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Gdańsku, Toruniu, Łodzi, oraz Wrocławiu "Dni Campus France w Polsce- Studia we Francji".
Dni Campus France adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko- polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce. W programie: indywidualne porady przedstawicieli Campus France w Polsce i wybranych kierunków studiów, prezentacje pozwalające na przygotowanie projektu studiów, na zakończenie loteria z atrakcyjnymi nagrodami.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z polskimi uczelniami uczestniczącymi w Dniach Campus France oraz siecią Alliances Françaises w Polsce.
Wstęp wolny
ŁÓDŹ
 • 08.12 : Politechnika Łódzka

Więcej informacji na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/wspolpraca-uniwersytecka

Źródło:  studia.studentnews.pl

czwartek, 17 listopada 2016

„ŻYWA BIBLIOTEKA”


 9 grudnia – 2. edycja ŻYWEJ BIBLIOTEKI!
„ŻYĆ – NIE UMIERAĆ” - Historie osób po przeszczepach

Będą u nas gościć m.in. ludzie związani z łódzkim Stowarzyszeniem HEPA – HELP, wśród nich lekarze, artyści. Stowarzyszenie niesie pomoc pozamedyczną osobom zarażonym wirusowym zapaleniem wątroby.

PRZYJDŹ I WYPOŻYCZ SWOJĄ „ŻYWĄ KSIĄŻKĘ”!„ŻYWA KSIĄŻKA” – to CZŁOWIEK! ŻYWA KSIĄŻKA” – to NIEPOWTARZALNA OKAZJA na WCZYTANIE SIĘ W JEGO HISTORIĘ!


„ŻYWA BIBLIOTEKA”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
09.12.2016 w godzinach 13:00-15:00
w Czytelni Działu Zbiorów Audiowizualnych
(wejście C, parter, od strony ul. Gdańskiej 100/102)


CZYM JEST „ŻYWA BIBLIOTEKA” i „ŻYWA KSIĄŻKA”?
„Żywa Biblioteka” jest adaptacją skandynawskiego projektu – pierwsza taka „Biblioteka”(„Human Library”) powstała w Danii w 2000 r.,  zorganizowała ją grupa młodych ludzi skupionych wokół organizacji „Stop Przemocy”. W swym założeniu promuje ona ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka, jest formą otwarcia się na bliźniego i dotarcia do niego. „Żywą Książką” jest osoba wyróżniająca się z danej społeczności i dająca swoim postępowaniem i działaniami dobry przykład innym. „Żywa Książka”  to także symbol krzywdzących stereotypów, przesądów, niezrozumienia, odrzucenia, wyparcia. „Czytelnik” – rozmówca zobowiązany jest pamiętać, by przebieg i ton spotkania z „Książką” odbył się z poszanowaniem zasad kultury osobistej, a także szacunku do rozmówcy.

Źródło: www.wbp.lodz.pl

Od Scheiblerów do Herbstów

20 listopada 2016 godz. 12:00 - spacer, który przybliży historię dwóch fabrykanckich rodzin i zbudowanego przez nich imperium przemysłowego. 
 
Wędrówka rozpocznie się od Pałacu Anny i Karola Scheiblerów, by przez Park Źródliska i Księży Młyn dotrzeć do Pałacu Herbsta. 
O historii rodzin opowiadać będą: Ewa M. Bladowska i Agnieszka Wranicz z Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Aleksandra Dudek z Muzeum Pałac Herbsta. Spacer to wspólna inicjatywa Muzeum Kinematografii oraz Muzeum Pałac Herbsta. 
 
Wstęp wolny.
 
Źródło: e-kalejdoskop.pl

Pracuj nad dykcją i interpretacją

W każdy wtorek w godzinach 16-18 Łódzki Dom Kultury zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów na zajęcia dla recytatorów - „Laboratorium wiersza i prozy”. 
 
Poza ćwiczeniami dykcyjnymi oraz interpretacją tekstów prozatorskich i wierszowanych, będziemy wspólnie szukać nieoczywistych utworów i nieoczywistych sposobów ich prezentowania. 
Pierwsze spotkanie 22 listopada, s. 508. 
 
Informacje: Małgorzata Kowalczyk tel. 797 326 199, 797 326 205. 
 
Miejsce wydarzenia:
Łódzki Dom Kultury
Łódź, ul. Traugutta 18
tel. 42 633 98 00

Źródło: e-kalejdoskop.pl

poniedziałek, 14 listopada 2016

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
 • opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
 • w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

Kontakt:
Fabryki Marzeń
al. Solidarności 36
25-323 Kielce
tel. 41 334 78 52, 664 900 777
fundacja@fabrykimarzen.org
www.fabrykimarzen.org

Źródło: www.mojestypendium.pl

Stypendia sportowe Fundacji Mariusza Wlazłego

Program stypendialny został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w wieku od 10 do 17 lat, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.

Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty, którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła 3,7 i więcej;
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki;
 • sport jest dla nich pasją i powołaniem;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
Spośród chętnych ubiegających się o przyznanie stypendium, Fundacja zamierza wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym.

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy. Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Fundacji.

Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.
Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

Kontakt:
Fundacja Mariusza Wlazłego
ul. Daleka 66
Bełchatów 97-400
info@fundacjawlazlego.pl
www.fundacjawlazlego.pl

Źródło: www.mojestypendium.pl

Program stypendialny ADAMED SmartUP

Fundacja Grupy Adamed zachęca do udziału w programie naukowo – edukacyjnym dla młodzieży ADAMED SmartUP, mającym na celu zapewnienie utalentowanej młodzieży możliwości rozwijania swoich zainteresowań naukowych, poszerzenia wiedzy i rozbudowania naukowych pasji.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę, udowodnić innym, że masz talent do nauk ścisłych, zarejestruj się do rekrutacji w programie stypendialnym.

Co możesz zyskać?
 • Wygrać wyjazd na innowacyjny obóz naukowy,
 • rozwijać się pod okiem najlepszych specjalistów,
 • poznać innych młodych naukowców.
Fundacja Grupy Adamed została stworzona aby wpierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wspierać rozwój młodzieży i środowiska naukowego. Pomysłodawcą programu ADAMED SmartUP jest Michał Adamkiewicz – który już w wieku 12 lat zbudował własną drukarkę 3D. Uczęszczał na kursy organizowane przez John Hopkins Center for Talented Youth. Te kursy oraz London International Youth Science Forum były inspiracją do projektu ADAMED SmartUP. Z inicjatywy Michała pierwszy tego typu program został stworzony w Polsce.

Poniżej pełny harmonogram rekrutacji do programu stypendialnego ADAMED SmartUP:
Rejestracja na platformie www   od 01.09.2016 r. do 15.01.2017 r.
Gra rekrutacyjna                          od 17.10.2016 r. do 16.01.2017 r.
Wysyłka aplikacji                        od 23.01.2017 r. do 16.02.2017 r.
Ocena aplikacji                            od 20.02.2017 r. do 20.03.2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne            7-9.04.2017 r.
Obóz naukowy                             lipiec / sierpień 2017 r.

Regulamin stypendium.

Kontakt:
Fundacja Grupy Adamed
ul. Karowa 31A
00-116 Warszawa
biuro@fundacjagrupyadamed.pl
adamedsmartup.p

Źródło: www.mojestypendium.pl

Stypendium im. Hesia Gumprichta dla młodzieży

Rozpoczął się program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i materialnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przyznawane środki mają na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi stypendystów. Stypendia mogą być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem edukacyjnym kandydata, w szczególności na: dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, w tym sprzętu naukowego, literatury fachowej, dofinansowanie konsultacji specjalistycznych, dofinansowanie udziału w kursach, zajęciach edukacyjnych czy konferencjach.

Kryteria
Komisja bierze pod uwagę wybitne zdolności kandydata, jego warunki ekonomiczno-środowiskowe oraz możliwości uzyskania przez niego wsparcia w środowisku lokalnym.

Wysokość stypendium
Kwota przyznanego stypendium zależy od oceny wniosku przez Komisję. Propozycja kwoty jest kierowana przez Komisję do zatwierdzenia Zarządowi Fundacji. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto.
Stypendia wypłacane są jednorazowo na konto stypendysty lub jego opiekuna prawnego. Stypendyści są zobowiązani do sporządzania sprawozdań z wydatkowania stypendium.

Termin składania wniosków: od 15 października do 15 grudnia każdego roku.

Pełna dokumentacja programu znajduje się na stronie Organizatora.

Kontakt:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel. 616 02 68; 616 03 14
biuro@fdds.pl
fdds.pl

VI Salon Ciekawej Książki

VI Salon Ciekawej Książki odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2016r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282.
Salon Ciekawej Książki to łódzkie święto literatury, podczas którego miłośnicy czytania mają możliwość zapoznania się z nowościami rynku księgarskiego i zakupu bestsellerów, często w promocyjnych cenach. 

Gratką dla miłośników literatury będzie niewątpliwie udział najpopularniejszych polskich autorów i ludzi kultury. Spotkania autorskie potwierdzili już m.in.: Katarzyna Puzyńska, Joanna Opiat-Bojarska, Karolina Oponowicz, Sylwia Chutnik, Joanna Fabicka, Marek Krajewski, Vincent. V. Severski, Adam Wajrak, Tomasz Sekielski, Grzegorz Kalinowski, Wojciech Malajkat, Arkady Paweł Fiedler, Grzegorz Kasdepke, Mariusz Ziomecki i Robert Drózd (Świat Czytników).
Salon Ciekawej Książki będzie również okazją do sprawdzenia znajomości języka polskiego. W sobotę  (19 listopada) zostanie zorganizowane dyktando. Sprawdzian z języka polskiego jest finałem tegorocznej edycji "Pulsu Języka", który tradycyjnie wiąże się z wielkim konkursem ortograficznym. W dyktandzie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Pula nagród wynosi 1 000 zł. Przewidziane są także nagrody książkowe.


Godziny zwiedzania:
18 listopada (piątek) - 10:00 - 18:00
19 listopada (sobota) - 10:00 - 18:00
20 listopada (niedziela) - 10:00 - 17:00

Wstęp:
Bilet normalny jednorazowy - 6.00 PLN
Bilet ulgowy jednorazowy - 4.00 PLN
Dzieci do lat 10 - wstęp wolny
Emeryci i Renciści - wstęp wolny

Więcej informacji na www.salonciekawejksiazki.pl
Źródło: e-kalejdoskop.pl

Dokument w natarciu

Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” organizowany przez Muzeum Kinematografii w Łodzi jest swoistym przeglądem dostrzeganych przez twórców filmów dokumentalnych zagrożeń takich jak lęk przez obcym, brak akceptacji dla odmienności, konflikty międzynarodowe, radzenie sobie z niepełnosprawnością czy transseksualnością. Hasłem tegorocznej edycji festiwalu jest pytanie: „Czego się boisz?”

Autorzy filmów startujących w konkursie ubiegać się będą o Grand Prix - statuetkę Białej Kobry, która została odnowiona przez jej autora prof. Zbigniewa Dudka, oraz Nagrodę Miasta Łodzi 12 tys. zł. Jury przyzna także Nagrodę „Cierpliwe Oko” im. Kazimierza Karabasza w wysokości 10 tys. zł (jeden z jurorów Andrzej Sapija pokaże premierowo swój film „Intensywność patrzenia” poświęcony mistrzowi polskiego dokumentu). Przewidziano także Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Nagrodę za przezwyciężanie zagrożeń im. Aleksandra Kamińskiego, Nagrodę dla najlepszego reportażu - każda w wysokości 5 tys. zł.

Poza konkursem będzie można obejrzeć rewelacyjne filmy dokumentalne ze świata, także uhonorowane przez Europejską Akademię Filmową. Pokazane zostaną choćby „Scena ciszy” Joshuy Oppenheimera i „Tańcząc z Marią” Ivana Gergolet. Będą również obrazy z Izraela, Palestyny, Grecji, Ukrainy i Czech.

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii Zuzy Kolskiej, tragicznie zmarłej córki Grazyny Błęckiej Kolskiej i Jana Jakuba Kolskiego (wernisaż 22 listopada g. 18).

Otwarcie 26. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” - 22 listopada  g. 18.30
Zakończenie festiwalu - 26 listopada g. 19.30

Filmy i reportaże zakwalifikowane do konkursu:
 • „21 x Nowy Jork”, reż. Piotr Stasik (2016) 70’; prod. Lava Films
 • „Aktorka”, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka (2015) 71’; prod. Studio Filmowe Kalejdoskop
 • „Continuum”, reż. Witold Szymczyk (2016) 21’; prod. Witold Szymczyk, WFO w Łodzi, PWSFTviT
 • „Czarnoksiężnik z krainy U.S.”, reż. Balbina Bruszewska (2016) 23’; prod. WJTeam
 • „Dwa światy”, reż. Maciej Adamek (2016) 52’; prod. Metro Films, Telewizja Polska
 • „Dziennik Sierakowiaka”, reż. Michał Bukojemski (2016) 57’; prod. Digit Film
 • „Gdzieś w środku Europy”, reż. Bogusław Dąbrowa-Kostka (2016) 60’; prod. Bogusław Dąbrowa-Kostka
 • „Ida i Irena”, reż. Piotr Morawski (2016) 28’; prod. Studio Filmowe Kalejdoskop
 • „Ikona”, reż. Wojciech Kasperski (2016) 51’; prod. Delta Film
 • „Jarocin. Po co wolność”, reż. Marek Gajczak, Leszek Gnoiński (2016) 105’; prod. Stowarzyszenie Film Kraków
 • „Jurek”, reż. Paweł Wysoczański (2015) 73’; prod. Black And White Productions
 • „Komunia”, reż. Anna Zamecka (2016) 72’; prod. HBO Polska, Wajda Studio, Otter Films
 • „Łowcy miodu”, reż. Krystian Matysek (2016) 77’; prod. Arkana Studio
 • „Musimy porozmawiać”, reż. Jędrzej Michalak (2015) 22’; prod. PWSFTViT
 • „Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham”, reż. Paweł Łoziński (2016) 80’; prod. Łoziński Production
 • „Pa, kochanie”, reż. Marek Rudnicki (2016) 40’; prod. 2001 Marek Rudnicki
 • „Praska 24”, reż. Patrycja Polkowska (2015) 17’; prod. PWSFTViT
 • „Siarioża”, reż. Jerzy Kalina (2015) 47’; prod. Bartosz Bażynów
 • „Stan umysłu”, reż. Daria Lipko (2015) 53’; prod. Opus Film
 • „Viatoris”, reż. Iwona Meus-Jargusz, Marek Gajczak (2016) 48’; prod. Stowarzyszenie Film Kraków, Barton Film
 • „Walka z szatanem”, reż. Konrad Szołajski (2015) 75’; prod. HBO Central Europe, ZK Studio
 • „Wariacja na wiolonczelę solo”, reż. Aleksandra Rek (2015) 37’; prod. Wajda Studio
 • „Wstawaj i walcz”, reż. Weronika Pliszka (2016) 30’, prod. Weronika Pliszka
 • „Zud”, reż. Marta Minorowicz (2016) 85’; prod. Zero One Film, Otter Films
 • „Brama do wolności”, reż. Inka Bogucka (2016) 10’; TVP Kraków
 • „Choroba jeszcze nie minęła”, reż. Tomasz Patora (2016) 27’; prod. TVN
 • „Wstęp wzbroniony”, reż. Armin Kurasz (2015) 53’; prod. TVN
 • „Inny”, reż. Alicja Grześkowiak (2016) 19’; prod. TVP
 • „Ucieczka z piekła”, reż. Ernest Saj (2016) 57’; prod. Saj Independence Film dla TVP
 • „Warto żyć”, reż. Monika Meleń (2015) 12’; prod. TVP Kraków

Miejsce wydarzenia:
Muzeum Kinematografii
Łódź, pl. Zwycięstwa 1
tel. 42 674 09 57
Czynne: wt. 10-17, śr. 9-16, czw. 11-18, pt. 9-16, sob. i nd. 11-18
Bilety: 10 i 7 zł (we wtorki wstęp wolny)

Źródło: e-kalejdoskop.pl

Filmowe świadectwo

 
Przegląd filmów poświęconych tematowi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Zaprezentowane zostaną fabuły i dokumenty opowiadające o ratowaniu Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny. Przegląd jest realizowany w ramach projektu edukacyjnego Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, „Raport 2016: Sprawiedliwi”, dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski. Wprowadzenia do filmów wygłoszą członkowie Klubu Kuriera, redaktorzy „Raportu 2016: Sprawiedliwi”.

Program:
 • 15 listopada g. 18 
„W ciemności” reż. Agnieszka Holland (2 25`) 
Nominowany do Oscara film autorki „Tajemniczego ogrodu” i nominowanego do Oscara dzieła „Europa, Europa”. Uhonorowana trzema statuetkami Polskich Nagród Filmowych – Orły i Złotą Żabą na Festiwalu Plus Camerimage wstrząsająca opowieść o holocauście i bohaterstwie. Leopold Socha (Robert Więckiewicz), Polak ze Lwowa, przez ponad rok pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. Jednak to, co wydawało się okazją do zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną walkę o ludzkie życie.
Scenariusz filmu powstał na podstawie książki Roberta Marshalla „W kanałach Lwowa”. Inspiracją były wspomnienia jednej z ocalonych – Krystyny Chiger, opisane w książce „Dziewczynka w zielonym sweterku".

 • 16 listopada g. 18 
„Dzieci Ireny Sendlerowej” reż. John Kent Harrison (1 35`)
Historia Ireny Sendler, która podczas II wojny światowej wraz z grupą współpracowników ratowała żydowskie dzieci, wywożąc je z warszawskiego getta. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom Sendlerowej możliwe stało się bezpieczne wyprowadzenie z getta około 2500 dzieci, które umieszczone zostały w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Prawdziwa tożsamość uratowanych była przez Irenę systematycznie odnotowywana na maleńkich kartkach ukrytych w słoiku zakopanym w ogrodzie. W 1943 r. bohaterka została aresztowana przez gestapo i skazana na śmierć, ale dzięki wysokiemu okupowi zapłaconemu przez Żegotę wyrok wykonano tylko „na papierze”.

 • 17 listopada g. 18 
„Jan Karski i władcy ludzkości” reż. Sławomir Grunberg (1 12`)
„Sprawiedliwi” reż. Janusz Kidawa (1 9`)

Jan Karski, pseudonim „Witold”, jako pierwszy człowiek na świecie ujawnił przed państwami zachodniej koalicji okrucieństwa i masowe zbrodnie, jakich hitlerowcy dopuszczali się na terenie Polski. Był emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego, potajemnie wysłanym do warszawskiego getta z misją rozpoznania sytuacji Żydów w przededniu „ostatecznego rozwiązania”. Jego celem było przekazanie światu informacji o tragedii narodu żydowskiego. Niekwestionowanym walorem filmu Sławomira Grünberga są animowane rekonstrukcje wielu scen, takich jak aresztowanie Karskiego przez Gestapo, jego dwukrotne wejście do warszawskiego getta oraz obozu przejściowego w Izbicy oraz liczne rozmowy z – jak ich nazywał sam Karski – „władcami ludzkości”, m.in. ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem czy prezydentem USA Franklinem D. Rooseveltem. 

W 1968 roku powstał film „Sprawiedliwi”, który w świetle świadectw świadków i dokumentów ukazywał niezłomną postawę Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Film został raz wyemitowany w TVP, ale z powodu wydarzeń marcowych, nagonki antysemickiej i zerwania stosunków dyplomatycznych Polski Ludowej z Izraelem trafił na „półkę”. Dokument posiada dużą wartość źródłową, występują w nim bohaterowie II wojny światowej, którzy dzielą się pamięcią o stosunkowo niedawnych przeżyciach.

 • 18 listopada g. 18
„Sprawiedliwy” reż. Michał Szczerbic (1 33`)
„Rodzina Ulmów” reż. Dariusz Walusiak (27`)

„Sprawiedliwy” to film z 2015 roku, który porusza temat ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. Hania, 6-letnia sierota (Ewelina Zawistowska) zostaje przygarnięta przez młode polskie małżeństwo, które mimo ogromnego ryzyka decyduje się dać jej nie tylko schronienie, ale i miłość. Wbrew śmiertelnemu zagrożeniu, Anastazja (Urszula Grabowska) i Jan (Jan Wieczorkowski) poruszają niebo i ziemię, by ocalić nie tylko życie Hani, ale także pomóc jej pozostać dzieckiem. Kluczową rolę odgrywa tu uważany za lokalnego dziwaka Pajtek (Jacek Braciak).

„Rodzina Ulmów” przybliża bohaterską i tragiczną historię rodziny z Markowej i ich pomocy żydowskim sąsiadom. 

Miejsce wydarzenia:
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Łódź, ul. Wojska Polskiego 83
 
 
Źródło: e-kalejdoskop.pl

Dzień Otwarty w PŁ

Dzień Otwarty w Politechnice Łódzkiej odbędzie się 2 grudnia w Instytucie Fizyki przy ul. Wólczańskiej 223.

W tym roku organizatorzy chcą przybliżyć uczelnię poprzez prelekcje przygotowane przez studentów z kół naukowych oraz wykładowców ze wszystkich Wydziałów PŁ. Każdy chce pokazać, jakie są jego zainteresowania naukowe, jakie pasje rozwija i czym się zajmuje na uczelni. Będzie można poznać wynalazki studentów tj. chemcar, bolidy i roboty.
 
Efektowne pokazy doświadczeń chemicznych oraz wykłady dotyczące diety fit czy biochemii miłości z pewnością znajdą wielu entuzjastów. W programie znalazło się też sporo nowinek informatycznych i elektronicznych, różne oblicza tkanin, badanie śladów kryminalistycznych, betonowy kajak, alko-gogle, fraktale i grafen...

 Wszystkie prezentacje będą odbywały się w budynku Instytutu Fizyki PŁ, na kampusie B, przy ul. Wólczańskiej 223.

Dzień Otwarty na PŁ to także różnorodne warsztaty odbywające się na kilku wydziałach Politechniki Łódzkiej. Organizatorzy serdecznie polecają spotkania na Wydziale Mechanicznym, Chemicznym, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) oraz w Centrum Technologii Informatycznych. Sam Instytut Fizyki także przygotował ciekawe warsztaty, które poprowadzą wykładowcy w formule specjalnie dedykowanej młodzieży szkolnej. Uczelnia poleca także warsztaty SKN architektury IX Piętro - interaktywne spotkanie z podstawami architektury. Na wszystkie tego typu zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy - szczegóły w programie.

W trakcie imprezy będzie można porozmawiać z przedstawicielami Sekcji Rekrutacji PŁ, którzy przybliżą zasady rekrutacji, listę kierunków studiów i harmonogram zbliżającej się rekrutacji.
Organizatorzy zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2 grudnia w godzinach 8.30 - 14.00.

Informacja pochodzi ze strony: dni-otwarte.studentnews.pl

wtorek, 8 listopada 2016

Nieobecność pedagoga i zmiana godzin pracyW środę 9 listopada pedagog będzie nieobecna z powodu szkolenia.

W czwartek 10 listopada zapraszam w godzinach 8:00 - 12:00


poniedziałek, 7 listopada 2016

Z reżyserem o „Wołyniu”

9 listopada 2016 o godz. 17:00 w Muzeum Kinematografii odbędzie się projekcja filmu „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego oraz spotkanie z reżyserem.
 
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Kinematografii
Łódź, pl. Zwycięstwa 1
tel. 42 674 09 57
Czynne: wt. 10-17, śr. 9-16, czw. 11-18, pt. 9-16, sob. i nd. 11-18
Bilety: 10 i 7 zł (we wtorki wstęp wolny).


Informacja pochodzi ze strony e-kalejdoskop.pl