czwartek, 28 kwietnia 2016

XX edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

http://www.fpbb.pl/images/layout/pl/logo.gif
Z radością informujemy, że już po raz dwudziesty przyznane zostaną stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10-17 lat, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca 2016 r. Zapraszamy do ubiegania się o stypendium Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich! Poniżej przedstawiamy regulamin Funduszu oraz wniosek o stypendium.Regulamin dostępny jest na stronie www.fpbb.pl

Pobierz wniosek.


Źródło informacji KO.

środa, 27 kwietnia 2016

Stypendia Miasta Łodzi

 
O przyznanie stypendiów mogą się ubiegać: 
  1.  studenci I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej;
  2. studenci I roku studiów doktoranckich ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej.

Terminy składania wniosków o stypendium naukowe Miasta Łodzi:
Wnioski o stypendium naukowe Miasta Łodzi w roku akademickim 2015/2016 można składać w terminie od 1 do 30 października 2015 roku. Wzór wniosku, a także szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji zostały określone w zarządzeniu nr 2013/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia V edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

Miejsce składania wniosków o stypendium naukowe Miasta Łodzi
Oddział Współpracy z Uczelniami
Biuro Obsługi Inwestora
Departament Architektury i Rozwoju
al. Politechniki 32  p. 202 (II piętro)
93-590 Łódź

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerami telefonów: +48 42 638 58 19, +48 42 638 58 67 lub adresem e-mail: m.paluch@uml.lodz.pl, boi@uml.lodz.pl.

UWAGA
W roku akademickim 2015/2016 wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi należy złożyć łącznie:
  • w wersji elektronicznej – na stronie programu Młodzi w Łodzi (zakładka Inicjatywy> Stypendia Miasta Łodzi> prawa strona w polu MENU > WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO MIASTA ŁODZI DLA DOKTORANTÓW lub STUDENTÓW). Po jego złożeniu w wersji elektronicznej, system powinien wygenerować jego wersję pdf i przesłać na wskazany przez Państwa w formularzu adres mailowy;
  • w wersji papierowej – po wysłaniu wersji elektronicznej, dostępny na Państwa skrzynce poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, należy wydrukować, opieczętować i podpisać zgodnie ze wzorem w zarządzeniu nr 2013/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2015 r.
Wersję papierową wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, potwierdzonymi przez Państwa za zgodność z oryginałem, należy złożyć do 30 października 2015 r. do godz. 16.00 w Oddziale Współpracy z Uczelniami Biura Obsługi Inwestora UMŁ (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, II piętro, pok. 202).

DO POBRANIA:
  1.  Uchwała nr XV/350/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”
  2. Nowy wykaz kierunków priorytetowych uprawniających do wystąpienia o stypendium Miasta Łodzi
  3. Zarządzenie nr 2013/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia V edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi
  4. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 05.11.2015 r.

Źródło: mlodziwlodzi.pl

piątek, 15 kwietnia 2016

VI edycja SocjoSzkoły – wygraj warsztaty na UW!

http://www.karowa.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/Zrzut-ekranu-2016-03-31-17.02.14-1024x439.png 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na pracę nawiązującą do tematu "Swoi wśród obcych, obcy wśród swoich".

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona będzie doświadczeniom i wyzwaniom związanym z przemieszczaniem się i zmianą otoczenia społecznego - migracjami na poziomie globalnym oraz lokalnym, w ramach jednego kraju, a nawet jednego miasta, miejscowości.
Szczegółowe informacje

Źródło informacji: KO

Stypendia akademickie

Maturzysto!
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich.
W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września 2016r. (do godz. 16:00).
Rekrutacja stypendystów odbywa się w całości przez Internet!


Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl
Nasz Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ