poniedziałek, 30 września 2013

Zmiana godzin pracy pedagoga szkolnego


W związku z szkolną akcją krwiodawstwa, w dniu 1 października br. (wtorek) 
zapraszam w godz. 9:00 - 14:00.

czwartek, 19 września 2013

X edycja konkursu "Obraz a słowo"Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego, którego tematem będzie tym razem dzieło Konrada Krzyżanowskiego Fortepian z 1905 r.
Nadesłane prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalne i obcojęzycznej (w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim). Jak co roku, literackie opisy dzieła malarskiego ocenią pod  kątem swojej specjalizacji historycy sztuki, plastycy, poloniści, a w przypadku prac nadesłanych z zagranicy dodatkowo - angliści, germaniści, rusycyści. Celem jury będzie   wyłonienie autorów pięciu najlepszych  prac z każdej kategorii. Literackie opisy stworzone przez laureatów konkursu są przez nas prezentowane w publikacji pokonkursowej.
Pragniemy, aby stała się ona nie tylko pamiątką, ale  była również cennym materiałem dydaktycznym wykorzystywanym na lekcjach w szkołach.Gęsie Pióro to hasło wywoławcze konkursu a jednocześnie nazwa statuetki ufundowanej przez Prezydenta Miasta Bytomia. Otrzymuje ją autor najlepszej zdaniem jury pracy.
Szczegółowe informacje i materiały zdjęciowe z poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie www.muzeum.bytom.pl
Wszystkim  chętnym  do udziału w konkursie życzymy powodzenia i satysfakcji z samodzielnego odkrywania tajemnic ukrytych w obrazie.

Więcej informacji o konkursie na stronie mgb.nazwa.pl/muzeum_mbtmedia/edukacja/obraz-a-slowo


Źródło informacji: KO

Konkurs Naukowy E(x)plory


Jeśli obserwujesz to, co się wokół Ciebie dzieje, jesteś ciekawy świata, często pytasz „jak?” „dlaczego?” i „po co?”, Konkurs Naukowy E(x)plory jest właśnie dla Ciebie. Jeśli zastanawiasz się jak działa sztuczna inteligencja, konstruujesz roboty, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska zgłoś do nas Swój projekt naukowy. Wystarczy, że opiszesz czym chcesz się zająć, przedstawisz krótko Swój pomysł i prześlesz go nam. Najlepsze projekty wezmą udział w eliminacjach regionalnych i finale konkursu, a zwycięzcy zdobędą nagrody finansowe dla siebie i dla swoich szkół, a także wezmą udział w zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.explory.pl/konkurs-mlodych-naukowcow


Informacja pochodzi ze strony www.explory.pl/konkurs

"O rany, jutro egzamin!" - konkurs literacki


Gimnazjalisto, Licealisto
Wyobraź sobie, że przed Tobą ważny egzamin.
To już jutro! Budzisz się rano i... ?
Napisz opowiadanie lub esej, o tym, jak spędzasz ten dzień.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Szczegółowe informacje na stronie KO.Informacja i plakat pochodzi ze strony KO.

środa, 18 września 2013

Bezpłatne badanie przemiany materii i konsultacja lekarska dla dzieci z nadwagą


Centrum Leczenia Otyłości Saba Łódź ul. Piotrkowska 18 zaprasza na bezpłatne badanie przemiany materii i konsultacje lekarską dla dzieci z nadwagą w wieku 12-18 lat w dniach 01.09.2013 – 31.10.2013

Informacje i zapisy:
tel. 42 630 20 15, 42 633 54 61


Informacja pochodzi ze strony KO

Pożegnanie lata w łódzkim Planetarium


Łódzkie Planetarium zaprasza wszystkich mieszkańców Łodzi i okolic, sympatyków astronomii i nauk przyrodniczych, na kolejną, okolicznościową imprezę organizowaną w Planetarium Łódzkim.
22 września 2013r.
ul. Pomorska 16

W programie:
18.00 - Powitanie przybyłych gości przez p. Dyrektora Jerzego Lobę oraz zespół pracowników;
18.10 - Prezentacja „Barwa kryształów” prowadzona przez dr Mariana Szurgota z Politechniki Łódzkiej;
18.50 - Niech brzmi muzyka w jesiennej tonacji - Weronika Zajkiewicz umili pobyt gości nastrojowymi dźwiękami;
19.05 - Prezentacja „Cuda innych Światów” prowadzona przez dr Annę Karczemską z Politechniki Łódzkiej, pracownika PiOA
19.45 - Żegnaj lato na rok – impresje muzyczne w wykonaniu Damiana Konecznego;
20.00 - Prezentacja „Jak zostać odkrywcą egzoplanet?” prowadzona przez inż. Rafała Herszkowicza;
20.40 – Zakończenie

Równolegle do prezentowanych powyżej wydarzeń odbywać się będą:
  • pokazy nieba pod kopułą;
  • prezentacje fascynujących eksperymentów fizycznych
A po zachodzie słońca na tarasie widokowym Planetarium rozpoczną się obserwacje gwiazd przez teleskopy.


Informacja pochodzi ze strony KO

czwartek, 12 września 2013

Łódzki Salon Maturzystów


W maju 2013 do matury przystąpiło blisko 25 tysięcy maturzystów z województwa łódzkiego a co drugi maturzysta odwiedził we wrześniu 2012 Łódzki Salon Maturzystów. To pokazuje, że młodzież potrzebuje i korzysta z informacji i wsparcia, jakie daje im obecność na Salonie Maturzystów. Na salonie, co roku, maturzyści dowiadują się o ofercie szkół wyższych, o obowiązujących zasadach rekrutacji na wyższe uczelnie. Spotkanie z uczelniami, rozmowa z pracownikami działów rekrutacji, bezpośredni kontakt ze studentami pozwala im na upewnienie się w wyborze kierunku, jaki chcieliby studiować, a co za tym idzie wyborze przedmiotów zdawanych na maturze. Od ekspertów łódzkiej OKE otrzymują informacje o maturze i wskazówki, jakich błędów należy unikać. W tym roku na spotkanie z łódzkimi maturzystami 2014 swoje bramy po raz kolejny otworzy Politechnika Łódzka.

Miejsce

Politechnika ŁódzkaWydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
Wjazd na teren PŁ (.jpg)
Godziny otwarcia: 9.00-15.00, wstęp wolny!
 
 
Informacja pochodzi ze strony www.salonmaturzystow.pl/2013/lodz

środa, 11 września 2013

Stypendium motywacyjne ŁSPS


Jeśli:
  •  uczysz się w Łodzi,
  • na koniec zeszłego roku szkolnego uzyskełeś/łaś średnią ocen co najmniej 4,5 oraz min. ocenę dobrą z zachowania
możesz starać się o stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 
Dokumenty aplikacyjne wypełnia wychowawca klasy, a opiniuje i potwierdza Dyrektor szkoły. Wniosek może dotyczyć ucznia, który otrzymał stypendium w latach poprzednich. Dana szkoła może złożyć wniosek tylko dla jednego ucznia.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkoły.


Źródło informacji: www.lsps.pl

wtorek, 10 września 2013

Nieobecność pedagoga szkolnego


W dniu 10 września br. (wtorek), ze względu na wyjazd z kl. 3d,
pedagog będzie nieobecny podczas zebrań z rodzicami.

poniedziałek, 9 września 2013

Łódzka Karta Dużej Rodziny


Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych.Celem wprowadzenia Łódzkiej Karty Dużej Rodziny jest:
• ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Łódź;
• promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
• zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
Realizacja Programu przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, zakładając nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie,
ale też i aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Łodzi.
Łódzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:
• w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
• rodzina zamieszkuje pod wspólnym adresem w Łodzi,
• rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi.

Uwaga! Wnioski o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul Zachodniej 47.
 

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania dostępne są
na stronie UMŁ

Informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, I piętro, 
pod adresem e-mail: kartarodziny@uml.lodz.pl 
i nr telefonów: 42 638 47 38, 42 638 47 42


Źródło informacji UMŁ

piątek, 6 września 2013

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 

Celem programu jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.  

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą spełniać następujące kryteria:

 a)  w odniesieniu do uczniów klas I – jeżeli na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum uzyskali co najmniej 94 punkty, w tym co najmniej 48 punktów z części obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub w III klasie gimnazjum zostali laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, 
 b) w odniesieniu do uczniów pozostałych klas – jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym promocyjnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,00, uzyskali przy tym co najmniej jedną celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
lub
 c) jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnolnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski ze stosownymi załącznikami należy składać do pedagoga szkolnego
do 19 września do godz. 13:00.
 
 
Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek do pobrania są na stronie UMŁ