poniedziałek, 28 stycznia 2013

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2013 - Świat bajek i baśni


Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej Warszawie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 - 19 lat do udziału w konkursie plastycznym na temat scenki rodzajowej z wybranej bajki lub baśni (charakterystyczne postaci, budowle, ogrody itp.). Technika prac dowolna, format maksymalny - wysokość do 20cm.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.centrumszegedynska9a.pl


Źródło informacji: KO

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2013 - Tu gdzie mieszkam


Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest zilustrowanie  ulubionego miejsca spacerów, zabaw lub spotkań w okolicy zamieszkania autora. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika (na podłożu papierowym), batik, collage. Format maksymalny – A2.
Wiek uczestników 6-19 lat.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.centrumszegedynska9a.pl


Źródło informacji: KO 

poniedziałek, 21 stycznia 2013

„Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” - projekt filmowo-historyczny

Muzeum Historii Polski jest organizatorem nowego projektu filmowo-historycznego „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”. Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, zachęcają do odnalezienia i opisania osób, które miały wpływ na wychowanie młodego człowieka w II Rzeczypospolitej.

Opisywana postać powinna być związana z regionem, z własną małą ojczyzną. Może to być też osoba, która przed wojną mieszkała na terenach II RP, a dziś związana jest z innym miejscem. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje o projekcie: 
www.kuratorium.lodz.pl/data/notices/informacja_o_projekcie_2.pdf


Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie organizatora:
www.muzhp.pl/otwarcie-konkursu-mistrz-i-uczen-wychowanie-w-ii-rpŹródło informacji: KO

XXI Konkurs Informatyczny


IV Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Kaliszu jest organizatorem XXI Konkursu Informatycznego, który polega na napisaniu programu komputerowego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Szczegółowe informacje na stronie: www.kuratorium.lodz.pl/data/notices/kki_regulamin.pdf


Źródło informacji: KO

sobota, 19 stycznia 2013

Konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka, jest organizatorem międzynarodowego konkursu na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na stronie: informacja_dna-day_2013.pdf


Źródło informacji: KO

piątek, 18 stycznia 2013

Komunikat dotyczący kampanii informacyjnej o procesie przechodzenia z analogowego na cyfrowy system nadawania telewizji.


Zgodnie z zaleceniem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Pełnomocnika Wojewody Łódzkiego
ds. cyfryzacji na terenie województwa łódzkiego, zachęcam do odwiedzenia strony 
celem uzyskania informacji nt. terminów wyłączeń naziemnej telewizji analogowej
oraz wymaganych parametrów sprzętu TV potrzebnych do odbioru telewizji cyfrowej.czwartek, 17 stycznia 2013

„Diversity” - konkurs dla przyszłych informatyków i inżynierów oprogramowania


Motorola Solutions Systems Polska jest organizatorem edukacyjnego projektu „Diversity”, którego celem jest pokazanie uczniom możliwości jakie daje zawód inżyniera oprogramowania,
a szczególnie zachęcenie dziewcząt do wzięcia pod uwagę informatyki, jako drogi przyszłego rozwoju i kariery ( w konkursie mogą wziąć udział grupy składające się przynajmniej w połowie
z dziewcząt).

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie organizatora www.diversity.pl


Źródło informacji : KO

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2013Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane będą w dwóch kategoriach:

1) kategoria „uczeń”,
celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych:
- podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej – Okręg Łódzki,
- studentom wyższych uczelni artystycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów
którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:
- 4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.

Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:
- dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,
- dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej.

2) kategoria „młody twórca”,
celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie realizacji projektu artystycznego. O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:
- osoba pełnoletnia, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,
- będąca uczniem lub studentem (w rozumieniu art.2. ust.1. pkt.18k, w związku z pkt. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. DZ.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),
- zameldowana na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
- w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia.

Składanie wniosków


Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 8 stycznia do 6 lutego 2013 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail iwona.uznanska@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków. Z pracownikami Wydziału Kultury można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat stypendium artystycznego udzielają:
Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, iwona.uznanska@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Bartłomiej Pielas, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, bartlomiej.pielas@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26, k.niemierowicz@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, Organizatorzy zapraszają na stronę internetową www.lodzkie.pl zakładka: Kultura/Stypendia, www.intelektualne.lodzkie.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania tutaj: www.intelektualne.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=116

Informacje pochodzą ze strony www.intelektualne.lodzkie.pl
 
Kontakt: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
Łódź


Źródło informacji: mojestypendium.pl

piątek, 11 stycznia 2013

„Barwy nieobojętne” - program dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest realizatorem programu „Barwy nieobojętne”, który skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest zachęcenie młodzieży do refleksji i rozmowy o wartościach, jakie wiążą się dla niej z naszymi symbolami narodowymi.

Konkurs fotograficznyA to Polska właśnie. 

Symbole narodowe w przestrzeni publicznej

Programowi „Barwy Nieobojętne” towarzyszy konkurs fotograficzny.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia związanego z tematyką symboli narodowych w przestrzeni publicznej (dokładne warunki określone są w regulaminie).


Szczegółowe informacje na stronie: www.muzeumpilsudski.plŹródło informacji: KOwww.muzeumpilsudski.pl

„Przygoda z matematyką” - konkurs internetowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest organizatorem III edycji Konkursu Internetowego „Przygoda z matematyką”, który jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.matematyczny.uksw.edu.pl
Źródło informacji: KO

czwartek, 10 stycznia 2013

Akcja honorowego oddawania krwi w XXI LO
W związku z planowaną w szkole akcją honorowego oddawania krwi (6 lutego br. - środa), odbędzie spotkanie informacyjne,  na którym będzie można dowiedzieć się min. kto może zostać dawcą i jak przygotować się do pobrania krwi.

Termin spotkania informacyjnego: 4 lutego br. – poniedziałek (godzina będzie ustalona pod koniec stycznia).

Zainteresowanych, pełnoletnich uczniów proszę o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego do dnia 24 stycznia br. do godz. 13:00.

Perspektywy - ranking liceów ogólnokształcących w woj. łódzkim w 2013 r.

LP
Nazwa szkoły
Miejscowość
Ranking
ogólno-
polski
Wynik
1
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Łódź
8
75,09
2
Publiczne LO Politechniki Łódzkiej
Łódź
31
60,27
3
XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
Łódź
53
56,75
4
XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego
Łódź
66
55,39
5
Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodwów Świata
Łódź
69
54,94
6
III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
Łódź
71
54,76
7
IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej
Łódź
95
51,96
8
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa
Łódź
101
51,11
9
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
Piotrków Tryb.
112
49,84
10
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Tomaszów Maz.
114
49,76
Źródło: www.perspektywy.pl
O badaniach diagnostycznychWydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto zaprasza na wykład z cyklu:
Łódzka Akademia Zdrowia. Co pacjent powinien wiedzieć  o podstawowych badaniach diagnostycznych?

Miejsce : Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, Piotrkowska 104
Termin: 29 stycznia 2013 roku, godz. 16:00
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Źródło informacji: UMŁ


wtorek, 8 stycznia 2013

Dyżur psychologa w szkole

 
W dniu zebrania z rodzicami, tj. 22 stycznia br. (wtorek), 
w godz. 17:00 - 19:00 będzie można skorzystać z konsultacji
z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Młodzieży.

Zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszam.

Grupa rozwoju osobistego dla uczniów
Interesujesz się rozwojem osobistym, psychologią?


Zapisz się do grupy rozwoju osobistego
prowadzonej przez specjalistki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Warsztaty będą odbywać się na terenie szkoły w godzinach popołudniowych
(8 spotkań po 2 godziny).

  Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się
do pedagoga szkolnego do 21 stycznia br.


Poniżej podana jest tematyka poszczególnych spotkań._______________________________________________


Witaj!

Być nastolatkiem u progu dorosłości to wyzwanie. Dużo  nauki, zajęcia dodatkowe  i domowe obowiązki, pierwsze miłości... I te pytania które czasami się pojawiają - kim jestem?, po co to wszystko?, w jakim kierunku zmierzam?, jakie wartości są dla mnie ważne w życiu?, jak zrozumieć innych i siebie?, jak...?. Jeżeli chcesz się z nimi zmierzyć, spróbować znaleźć na nie własną odpowiedź ta grupa jest dla Ciebie. To prawda będziesz musiał przeznaczyć na nią trochę swojego cennego czasu, ale może warto zaryzykować? ZapraszamyGrupa rozwoju osobistego (15-18 osób)Zajęcia popołudniowe na terenie szkoły jeden raz w tygodniu (dzień do wyboru szkoły,  w godz. np. 15-17) 8 spotkań. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową.
Prowadzący:
Dorota Fornalska - trener Polskiego Towarzystw Psychologicznego, Poradnia dla Młodzieży,
Katarzyna Szadkowska absolwentka podyplomowego studium coachingu, Poradnia dla Młodzieży

Cel -  kształtowanie umiejętności przydatnych w kontaktach społecznych, odkrywanie własnego potencjału
Tematy poszczególnych spotkań

1.      „Pierwsze koty za płoty”.
Cel zajęć – wzajemne poznanie uczestników, budowanie klimatu otwartości do dalszej pracy

2.      „ Nie wszystko złoto, co się świeci”. Praca nad poczuciem własnej wartości.
Cel zajęć – uświadomienie sobie własnych mocnych stron, kształtowanie adekwatnej samooceny

3.      „Bo to jest mój świat”.
Cel zajęć - uświadomienie sobie własnych wartości zasad, nabycie umiejętności ich przedstawiania i obrony z poszanowaniem praw innych osób.

4.      „Walczyć czy współpracować”
Cel zajęć – uświadomienie czym jest konflikt i poszukiwanie konstruktywnych strategii rozwiązywania go w relacjach interpersonalnych, uświadomienie sobie własnego stylu rozwiązywania sytuacji konfliktowych

5.      „Nie rób samemu, co można we dwoje”.
Cel zajęć – kształtowanie postaw warunkujących współpracę, uświadomienie sobie pełnionej roli w grupie jej zalet i ograniczeń

6.      „Za dużo, za trudno, za szybko”
Cel zajęć – rozpoznanie własnych mechanizmów reagowania w sytuacjach stresowych, nauka obniżania napięcia i wykorzystywania mobilizacyjnej funkcji stresu

7.      „ Jak dobrze jest zdobywać góry”
Celem zajęć jest uświadomienie czynników kształtujących motywację, pokazanie związku pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną a efektywnością działań, nauka konstruowania celów.

8.      „Koniec czy początek?”
Cel zajęć – uświadomienie sobie nowych umiejętności zdobytych poprzez uczestniczenie w zajęciach oraz możliwości ich wykorzystywania w życiu
 

IX ogólnopolska edycja Konkursu Papieskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychFundacja Instytut Tertio Millennio serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w IX ogólnopolskiej edycji Konkursu Papieskiego – zainicjowanym w Krakowie i wprowadzonym w kolejnych 9 miastach Polski – Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Czym jest Konkurs Papieski?
Projekt Instytutu Tertio Millennio jest jednym z największych konkursów wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II w Polsce. Realizowany od ośmiu lat, z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością wśród młodzieży. Jego innowacyjna formuła – dwa pierwsze etapy Konkursu odbywają się za pośrednictwem Internetu.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest uświadomienie młodym Polakom zadania, jakie stawiał przed nimi Jan Paweł II. Jest nim potrzeba żywego i odpowiedzialnego zaangażowania w proces kształtowania rzeczywistości, w której żyją. Konkurs jest jednocześnie lekcją historii i patriotyzmu, oraz zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Papieża Polaka.

Szczegółowe informacje na stronie: Konkurs PapieskiŹródło informacji: KO