piątek, 28 września 2012

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnymPrzypominam, że od 1 października br. ulega zmianie kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o stypendium szkolne i będzie ono wynosiło 456 zł.

Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie 
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36,
pok. 3,7,8 w godz. 7.30 – 15.30.


Do pobrania: druk wniosku.


Informacja o zasadach rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dostępna u pedagoga szkolnego. środa, 26 września 2012

Noblista w Łodzi
27 września prof. Aaron Ciechanover wygłosi wykład naukowy w auli
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 141/143.
Jest to laureat Nagrody Nobla, którą otrzymał w 2004 roku wraz z Avramem Hershko i Irwinem Rose w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach,
w którym bierze udział białko ubikwityna.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Urząd Miasta Łodzi w ramach promocji Łodzi akademickiej. Mogą w nim wziąć udział wszyscy łodzianie. Początek wykładu
pt. "The Revolution of Personalized Medicine - Are We Going to Cure all Diseases
and at What Price?" o godz. 15.Źródło informacji i logo: UMŁ
czwartek, 20 września 2012

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza"Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie Passionart
zapraszają uczniów do udziału w konkursie fotograficznym
"Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza".

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych pokoleń Polaków losami bohaterów
powojennego podziemia niepodległościowego. 
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii ukazującej osobisty stosunek jego uczestników do wydarzeń, miejsc bądź osób związanych z Żołnierzami Wyklętymi.

Termin składania prac konkursowych upływa 30 listopada 2012 r.


Szczegółowe informacje na stronie KOŹródło: KO

IV Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych "Świat wokół mnie"Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku organizuje IV Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych "Świat wokół mnie".
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu całego kraju.


Szczegółowe informacje na stronie KO Źródło: KO

Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy DybalskiejX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu organizuje
XII Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej. 

Szczegółowe informacje na stronie KOŹródło: KO

poniedziałek, 17 września 2012

Stypendia motywacyjne


 

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

 

Celem programu jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.  


Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą spełniać następujące kryteria:

 a)  w odniesieniu do uczniów klas I – jeżeli na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum uzyskali co najmniej 94 punkty, w tym co najmniej 48 punktów z części obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub w III klasie gimnazjum zostali laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, 
 b) w odniesieniu do uczniów pozostałych klas – jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym promocyjnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,00, uzyskali przy tym co najmniej jedną celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
lub
      c) jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnolnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski ze stosownymi załącznikami należy składać do pedagoga szkolnego
do 19 września do godz. 15:00 (NIE jak było podane wcześniej do16:00).

Za utrudnienia z góry przepraszam.


Szczegółowe informacje, regulamin oraz wnioski do pobrania są na stronie UMŁ Źródło: UMŁ

sobota, 15 września 2012

Konkurs „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej”

 Muzeum Okręgowe w Sieradzu, we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Warszawie, jest organizatorem Konkursu „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej”,
który jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest, między innymi, upowszechnienie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej i o korzyściach jakie Polska może czerpać z przynależności do tej Agencji, rozbudzenie zainteresowania młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych, upowszechnienie wiedzy o badaniach o badaniach satelitarnych, że szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych w tej dziedzinie w Polsce. 


Więcej informacji na stronie: www.cbk.waw.pl


Źródło: KO

czwartek, 13 września 2012

Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2012
24-25 września br. 
Łódzki Salon Maturzystów
magazynu Perspektywy.


Szczegółowe informacje: www.salonmaturzystow.plŹródło: KO

piątek, 7 września 2012

"Pokaż język!" - konkurs filmowy dla dzieci i młodzieżyNarodowy Instytut Dziedzictwa oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłaszają konkurs filmowy pod hasłem „Pokaż język!”.

Do tworzenia filmów organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat. Najlepsze prace będą nagrodzone kamerami cyfrowymi oraz wydawnictwami związanymi z tematyką zabytków.

Zasady udziału w konkursie są następujące: uczestnicy mogą dobierać się w maksymalnie 6-osobowe ekipy, a długość utworu nie może przekraczać 5 minut. Zespoły mają do wyboru dwie formy: fabularną, która ma posłużyć do prezentacji lokalnej odmiany polszczyzny oraz dokumentalną, dzięki której zarejestrowane zostaną przykłady dziedzictwa własnej okolicy, takiej jak tradycyjne rzemiosło, sztuka lub zwyczaje.

Konkurs ma na celu zachęcenie młodych ludzi do odkrywania języka w lokalnych odmianach, poznawania umiejętności rzemieślniczych i rękodzielniczych, zwyczajów i obrzędów, tańca, muzyki oraz wielu innych elementów dziedzictwa niematerialnego.

Prace konkursowe należy przesłać na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa
(ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa) do końca grudnia 2012 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2013 roku.

Konkurs odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012.

Szczegółowe informacje na stronie: www.edd2012.pl
Źródło: KO

czwartek, 6 września 2012

Mixer Regionalny Łódzkie 2012


Podziel się szpikiemŁódzki Ośrodek Dawców Szpiku przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane ideą honorowego dawstwa szpiku w charakterze potencjalnych dawców, w dniu 8 września do Centrum Handlowego MANUFAKTURA w godzinach 14.00 - 17.00.
Chęć oddania szpiku mogą zadeklarować osoby zdrowe w wieku 18-50 lat. W punkcie obsługi dawców będą mogły wypełnić odpowiednie dokumenty, oddać 4-5 ml krwi na badanie antygenów zgodności tkankowej oraz poddać się konsultacji medycznej. Wyniki badań wraz z danymi potencjalnego dawcy zostaną włączone do Krajowego Rejestru Dawców Szpiku przy POLTRANSPLANCIE oraz bazy światowej.
Akcja pozyskiwania potencjalnych dawców będzie prowadzona wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Oddziałem Łódzkim PCK.


Ośrodek Dawców Szpiku
przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytutu Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Źródło informacji: UMŁ

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI


W tym roku już po raz dziesiąty będziemy obchodzić w Łodzi EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI,
w dniach od 1.10 do 6.10.2012r. pod hałasem
"Talenty, zdolności i potencjał osób z dysleksją"

Patronat Honorowy nad obchodami Tygodnia Dysleksji sprawuje Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty. 

 Szczegółowe informacje na stronie Łódzkiego Oddziału PTD.

Źródło informacji: PTD Łódź

środa, 5 września 2012

Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i MłodzieżyW trosce o zdrowie łódzkich dzieci opracowano Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia, którego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u młodych mieszkańców Łodzi.Szczegółowe informacje na stronie UMŁ.
Źródło: UMŁ

wtorek, 4 września 2012

Szkoła Dyplomacji dla Licealistów

 Szkoła Dyplomacji dla Licealistów (SDL) jest programem edukacyjnym skierowanym do uczniów liceum zainteresowanych światem dyplomacji. W ramach SDL uczestnicy poznają praktyczne tajniki sztuki dyplomacji, systematyzują swoją wiedzę na temat polskiej polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, zagadnień bezpieczeństwa itp. Warsztaty z zakresu savoir-vivre, wystąpień publicznych i negocjacji, podobnie jak spotkania
z dyplomatami i przedstawicielami administracji publicznej, umożliwiają młodzieży zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku. Część zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, rekrutacji i opłat znajdują się na stronie www.diplomats.pl