czwartek, 30 sierpnia 2012

Konkurs na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt: „Produzido em Portugal/made in Portugal – typowe produkty portugalskie”

Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt: „Produzido em Portugal/made in Portugal – typowe produkty portugalskie” .

Celem konkursu jest propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii.
Adresowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich z całej Polski.
Prace przyjmowane są do 23.11.2012.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.Źródło: KO

środa, 29 sierpnia 2012

Stypendia dla uczniów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie UzdolnionejOd dnia 17 września 2012 r. rozpoczyna się nowy nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. Wnioski aplikacyjne można składać w Biurze Projektu
do dnia 28 września 2012 r.
do godziny 18.00
.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nowym regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 21 czerwca br. został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXVI/488/12.

Aktualnie obowiązujące formularze zostały zamieszczone w zakładce dokumenty do pobrania.

Na wszelkie pytania odpowiedzi udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42 291 97 19, 42 291 97 20.Źródło: www.stypendium.info.pl

 

Wyprawka szkolna dla uczniów
Łódzcy uczniowie mogą się starać o dofinansowania do zakupu podręczników.
Ostateczny termin składania wniosków w szkołach upływa 5 września 2012 r.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem do pobrania  znajdują się na stronie UMŁ.

Stypendia i zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnymPoniżej zamieszczone zostały do pobrania aktualne wzory wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów, obowiązujące w roku szkolnym 2012/201.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole do pedagoga szkolnego, w terminie ustawowym, to jest do dnia 15 września 2012 roku.

WAŻNE!
Osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego umożliwiającego ubieganie się o stypendium szkolne (351 zł), ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października br. (456 zł), mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne po 1 października br. bezpośrednio w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36, pok. 3,7,8 w godz. 7.30 – 15.30
(dopuszcza to art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty).


Do pobrania:
- druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Informacja o zasadach rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dostępna u pedagoga szkolnego.