poniedziałek, 28 maja 2012

Stypendium posła Johna Godsona - konkurs "Łódź moich marzeń".Masz swoją wizję naszego miasta przyszłości?
Jesteś twórczy i masz innowacyjne i ciekawe pomysły?
Spróbuj swoich sił i zgłoś swój projekt do konkursu "Łódź moich marzeń".

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca 2012 r.

Wygraj konkurs i zdobądź stypendium w wysokości 2000 zł (200 zł miesięcznie)
na cały rok szkolny 2012/2013 (od września 2012 do czerwca 2013).
Reprezentuj swoją szkołę i pochwal się swoimi pomysłami.


Więcej informacji u pedagoga szkolnego i na stronie www.johngodson.pl w zakładce STYPENDIA.


czwartek, 24 maja 2012

XVI edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i kwestionariuszem aplikacyjnym na stronie:  
Fundacja Porozumienie Bez Barier.

Termin składania wniosków: 25 czerwca - 25 lipca 2012 r.

Źródło: KO

poniedziałek, 21 maja 2012

Konkurs "Narkotyki? Na co mi to!".
 
 Regionalne Centrum Polityki Społecznej zaprasza
do udziału w konkursie
pt. „Narkotyki? Na co mi to!”.

Zadaniem Uczestników jest zaprezentowanie swojej pasji, pojmowanej jako sposób nażycie,
samorealizację, będącej alternatywą dla podejmowania zachowań ryzykownych.


 Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis pasji oraz materiały dokumentujące podejmowane
działania (w postaci zdjęć, filmów, utworów muzycznych, utworów literackich, innych).
Dodatkowo można udokumentować swoje osiągnięcia w danej dziedzinie
poprzez załączenie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów.

Prezentowane prace dotyczyć mogą dowolnej sfery aktywności (np. sport, film, muzyka,
sztuki plastyczne, teatr, fotografia itd.). 

Prezentacja zainteresowań musi być pracą indywidualną (1 autor), wynikiem własnej twórczości.

Prace należy wysłać do dnia 10 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.

Do pobrania: regulamin konkursu 


Źródło: RCPS

piątek, 18 maja 2012

Stypendia dla uczniów zdolnych Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla (Effectus Papilionis) zachęca uczniów gimnazjów i liceów mieszkających
na terenach wiejskich do ubiegania się o stypendium naukowe. Stypendium przeznaczone jest
dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia
zdobywanie wiedzy.
 
 
Warunki formalne, jakie należy spełnić:

- zamieszkanie na wsi
- uczęszczanie do gimnazjum / liceum

Kryteriami branymi pod uwagę jest średnia z ocen (wymagany skan świadectwa) i wypełniony
kwestionariusz dołączony do zgłoszeń. Kwestionariusz otrzyma każdy zainteresowany uczeń, pisząc

Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego
2012 / 2013.

Raz w roku dla stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny połączony z warsztatami
rozwojowymi.

Aplikacje przyjmowane są do dnia 8 lipca 2012 roku. 
Szczegółowe informacje na stronie: www.papilionis.org


Źródło: KO

poniedziałek, 14 maja 2012

Wykład z cyklu Łódzka Akademia Zdrowia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w ramach
programu Łódź - Zdrowe Miasto
zaprasza na wykład z cyklu Łódzka Akademia Zdrowia:
"Co powinniśmy wiedzieć o lekach sprzedawanych
bez recepty?".
Miejsce:          Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul.  Piotrkowska 104
Termin:            29 maja 2012 roku, godz. 16:00
Wykładowca:  dr n.med. Beata Romanowska Pietrasiak (specjalista medycyny rodzinnej).
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Źródło: UMŁ