piątek, 27 kwietnia 2012

Konkurs dla maturzystów "Talent za Talent"


Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menadżerów Cognitis zaprasza uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie "Talent za Talent".
Do konkursu może zgłosić się każdy tegoroczny maturzysta. Wystarczy zarejestrować się
na naszej stronie talentzatalent.pl wykorzystując formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w regulaminie.  
Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:
  • osiągnięcia naukowe uczestnika (np. sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach),
  • doświadczenie związane z zarządzaniem i kierowaniem ludźmi (np. organizacja wydarzeń, zakładanie lub kierowanie organizacjami młodzieżowymi lub uczniowskimi),
  • zaangażowanie w działalność na rzecz swojego otoczenia (np. wolontariat, działalność charytatywna),
  • inne aspekty sygnalizujące odpowiedzialność, dojrzałość oraz przedsiębiorczość.


Źródło: KO

czwartek, 26 kwietnia 2012

Stypendia pomostowe

XI edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XI edycję Programu Stypendiów Pomostowych, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia. 
Szczegółowe informacje na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
Źródło: KO

wtorek, 10 kwietnia 2012

Stypendium naukowe Marszałka Województw Łódzkiego

 
To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi,  osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Od tego roku stypendia będą przyznawane w dwóch kategoriach: uczeń
i student. Najzdolniejsi mogą się ubiegać o stypendia w kwocie do 10 tys. zł.

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego do dnia 15 maja 2012 r. do godz. 13:00.
Spośród złożonych wniosków Komisja Stypendialna wytypuje 3 (zgodnie z §2 ust. 7 regulaminu programu stypendialnego).

Szczegółowe informacje nt stypendium wraz z regulaminem i wnioskiem dla ucznia znajdują się na stronie ŁÓDZKIE INTELEKTUALNE.


Źródło: ŁÓDZKIE INTELEKTUALNE

wtorek, 3 kwietnia 2012

VI EDYCJA KONKURSU Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym


Pedagogium WSNS w Warszawie 
już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs  
             Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .
Dotychczasowe edycja Konkursu objęte były patronatem:
  • Ministra Edukacji Narodowej,
  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Rzecznika Praw Dziecka,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • oraz większości Kuratoriów Oświaty.

  Podstawowy cel

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli problematyką twórczej profilaktyki środowiskowej oraz wyłonienie i wyszkolenie młodzieżowych liderów środowiskowych, których zadaniem jest  prowadzenie profilaktycznej działalności kulturotechnicznej – plastycznej, muzycznej, teatralnej lub sportowej w ramach wspólnie tworzonych Klubów PEDAGOGIUM w środowisku swoich rówieśników. W ten sposób razem z Wami pragniemy pomóc młodzieży, która nie potrafi poradzić sobie z trudnościami otaczającej rzeczywistości i ma rozmaite problemy osobiste lub po prostu chce w sposób ciekawy i pożyteczny spędzić wolny czas.

Szczegółowe Informacje oraz regulamin na stronie Pedagogium WSN.


Źródło: KO

Obóz językowy z językiem angielskimZespół Szkół nr 10 w Toruniu zaprasza uczniów gimnazjów i liceów do udziału w 19 edycji obozu językowego z językiem angielskim. Obóz trwać będzie od 1 do 21 lipca 2012 r.
Więcej informacji na stornie szkoły.
Wszelkie zapytania można kierować pod tel. (56) 62-22-733 lub na adres e-mail: sekretariat@xlo.torun.pl Źródło: KO