czwartek, 24 listopada 2011

Stypendium zagraniczne Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego już po raz dwudziesty drugi rozpoczyna nabór na dwuletnie stypendia zagraniczne (2012-2014), adresowane do wyróżniających się uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących.

Stypendia pokrywają czesne i koszty utrzymania podczas nauki w międzynarodowych szkołach United World Colleges oraz brytyjskich Public Schools. 

środa, 23 listopada 2011

Stypendia British Alumni Society


Kwalifikacja Stypendialna British Alumni Society (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich ) dla licealistów polskich 

Przedmiotem kwalifikacji są miejsca stypendialne zaoferowane przez dyrekcje szkół z internatem w Wielkiej Brytanii, w latach 2012-14.
1.     Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta
2.      Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
3.     Cranleigh School, 1 miejsce mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
4.     Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy
5.      St Leonards-Mayfield – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta
6.     Concord College - 1 miejsce; mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
7.     Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
Opisy szkół i szczegółowe informacje znajdują się na stronie BAS www.bas.org.pl .

Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania i żywienia podczas dwóch ostatnich lat nauki .  Rodzice pokrywają jedynie koszty dojazdów i mundurków oraz tzw. extras (drobne wydatki związane z obowiązkowymi wycieczkami naukowymi, opłatami egzaminacyjnymi, wspólnymi fotografiami, itd). Nauka kończy się egzaminami w systemie angielskim A-level lub Matury Międzynarodowej, w zależności od profilu szkoły. Uczniowie otrzymają pomoc szkoły  w staraniu się o przyjęcia na uczelnie wyższe, taką samą jak uczniowie angielscy. 
 
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
- wiek: I klasa LO
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%
- średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4,80
- udokumentowane osiągnięcia, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, dobre wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, itd.  
- pochodzenie z rodzin o łącznych dochodach rocznych nie przekraczających równowartości 100.000 PLN netto  na całą rodzinę w ostatnim roku podatkowym.

Wymagane dokumenty:
- osobiście przygotowane CV w języku angielskim,
- kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- kserokopia wyników testu gimnazjalnego,
- wypełniony, podpisany formularz aplikacji wraz z opiniami szkoły i poświadczeniem ocen z ostatniego semestru (formularz do pobrania na stronie www.bas.org.pl) ,
- osobiście przygotowane dossier kandydata zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydat
- zgoda  na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej (wzór na stronie www.bas.org.pl )
- deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny nie przekracza 100.000 PLN netto na rodzinę i (wzór na stronie www.bas.org.pl)
- poświadczenie wniesienia  opłaty manipulacyjnej w wysokości  35 zł (nr konta na stronie www.bas.org.pl)   

Dokumenty można tez pobrać tu: http://mojestypendium.pl/id,9393,stypendium.html.

Dokumenty należy przesyłać  na adres:
British Alumni Society
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa
z dopiskiem na kopercie BAS Scholarships ,
do dnia  15 lutego 2012

Osoba kontaktowa: Marzena Reich, Scholarship Officer
Kontakt: marzena.reich@gmail.com
Więcej informacji: www.bas.org.pl

środa, 9 listopada 2011

Terminy zajęć YOGI

Kolejne zajęcia YOGI odbywać się będą w następujących terminach:

15 i 29 listopada 2011
6 i 20 grudnia 2011
3 i 10 stycznia 2012

w godz. 14:50 - 15:50 w szkolnej auli.

Zapraszam :)

środa, 2 listopada 2011

Stypendium Posła Johna Godsona - konkurs "Łódź moich marzeń"Jeśli masz ciekawe pomysły w jaki sposób wykorzystać potencjał naszego miasta lub jak powinno ono wyglądać w przyszłości, zgłoś się do konkursu "Łódź moich marzeń".

Konkurs ma na celu zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do twórczego i innowacyjnego myślenia o Łodzi.


Termin składania dokumentów: 30 listopada br.  


Do wygrania 2 stypendia ufundowane przez posła Johna Godsona.


Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.