poniedziałek, 21 maja 2018

Mia100 Zdolnych - Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi


O przyznanie stypendium mogą się ubiegać m. in.:

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem uczniów klas I, jeżeli uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:

laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku szkolnym poprzedzającym rok szklony, na który stypendium może zostać przyznane,

laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim w roku szkolnym poprzedzającym rok szklony, na który stypendium może zostać przyznane,

laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szklony, na który stypendium może zostać przyznane.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.

Wypełnione komputerowo wnioski
wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
do pedagoga szkolnego
do dnia 18 czerwca  br. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania, dostępne na stronie UMŁ.

środa, 9 maja 2018

II Festiwal Kryminału w ŁodziOd 9 do 17 maja Poleski Ośrodek Sztuki zaprasza na drugi Festiwal Kryminału. 
W programie festiwalu znajdą się potkania z autorami kryminałów (Wojciech Chmielarz, Agnieszka Płoszaj, Mariusz Czubaj, Cezary Łazarewicz), warsztaty, kryminalna gra terenowa oraz wycieczka.

Wstęp wolny. 

  •  9 maja, godz. 18:00
Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem i rozmowa o książce "Żmijowisko", Po spotkaniu zapraszamy na grę terenową inspirowaną książką „Żmijowisko”
Spotkanie poprowadzi Maria Berkan-Jabłońska.
  • 14 maja, godz. 11:00
Wycieczka szlakiem kryminału Andrzeja Makowieckiego „Ziemia nawrócona”, Przewodnik – Teresa Basińska (bibliotekarka i przewodniczka po Łodzi. Specjalista z dziedziny biblioterapii)
Zapisy : m.filipowicz @pos.lodz.pl, 42 687 02 07
  • 14 maja, godz. 18:00
Spotkanie z Agnieszką Płoszaj i rozmowa o książce "Ogrodnik"
Spotkanie poprowadzi Andrzej Rostocki.
  • 15 maja, godz. 18
Spotkanie z Mariuszem Czubajem i rozmowa o książce „ R.I.P.”
Spotkanie poprowadzi Dorota Samborska-Kukuć.
  • 17 maja, 15:30
Projekcja filmu „Sprawa Gorgonowej” – reżyseria Janusz Majewski, w głównych rolach m.in.: Ewa Dałkowska, Roman Wilhelmi, Andrzej Łapicki, Andrzej Szczepkowski.
  • 17 maja, godz. 18:00
Spotkanie z Cezarym Łazarewiczem i rozmowa o książce „Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej”
„Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej” – cała Polska z zapartym tchem śledziła przebieg najgłośniejszego procesu dwudziestolecia międzywojennego i jednego z najgłośniejszych w historii polskiego sądownictwa. Oskarżonej zarzucano brutalny mord na siedemnastoletniej Lusi, którego miała dokonać ostatniej grudniowej nocy 1931 roku. Od tego momentu Gorgonowa stała się najczarniejszym z czarnych charakterów II Rzeczpospolitej.
Spotkanie poprowadzi Natalia Lemann.

Językowy Festiwal Otwartości


Zapraszamy do wzięcia udziału w Językowym Festiwalu Otwartości "Między Słowami", który odbędzie się
w Centrum Dialogu od 11 do 13 maja.
Celem wydarzenia jest propagowanie otwartości na inne nacje, rasy, grupy etniczne, kultury, języki, tradycje oraz przybliżenie ich uczestnikom imprezy.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są pod adresem: biuro @lingvo.com.pl.

  • 11 maja (piątek)
18:30 "Antropologia języka i komunikacji", pogadanka - prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska
19:00 "O pojęciu szczęścia", pogadanka - dr Katarzyna de Lazari-Radek
20:00 Koncert muzyki opartej na motywach orientalnych w wykonaniu Lucjana Wesołowskiego
  • 12 maja (sobota)
10:00 „O przyjemności po niemiecku”, warsztat języka niemieckiego - mgr Izabela Walczak
12:00 „Piękno cyrylicy”, warsztat kaligrafii rosyjskiej - mgr Magdalena Kotlarek
14:00 „Łacina i greka wokół nas”, pogadanka + warsztat kaligrafii greckiej - dr Marcin Cyrulski
16:00 „Kaligrafia japońska”, warsztat - dr Agnieszka Kozanecka-Kozakiewicz
18:00  „Sny Małego Miasteczka”, koncert poezji śpiewanej - Ryszard Matusiewicz, Julia Gąsiorkiewicz
  • 13 maja (niedziela)
10:00 „Od dłutka i tabliczki do komputera – rozwój pisma dla niewidomych”, warsztat mgr Małgorzata Białek
10:00 „Język migowy dla początkujących”, warsztat - dr Magdalena Dunaj
12:00 "Języki żydowskie”, pogadanka - mgr Dariusz Dekiert
12:00 „Język i pismo chińskie”, warsztat - mgr Joanna Guzowska
14:00 „Poprawna polszczyzna”, warsztat - dr hab. Magdalena Pietrzak
14:00 „Uważność a nauka języka”, warsztat - mgr Iwona Czerwoniuk
16:0 "Wciąż nieodczytane hieroglify - zagadka pisma rongorongo z Wyspy Wielkanocnej", pogadanka -
dr Rafał Wieczorek